Werknemers in Nederlandse ziekenhuizen ontevreden over arbeidsvoorwaarden

De Nederlandse vakbond FNV deed een enquête bij 1.150 werknemers van ziekenhuizen. Uit dit onderzoek blijkt dat ruim 8 op de 10 medewerkers vinden dat hun loon te laag is. Ruim 74% overweegt wel eens om de sector te verlaten. De belangrijkste vertrekredenen zijn de werkdruk, het loon en de combinatie werk en gezin. 63% kan het werk niet loslaten in de vrije tijd. Ruim 82% zegt dat er in hun ziekenhuis te weinig mensen zijn om het werk te doen.
Verpleegkundige Anique getuigt: ‘Bij ons worden zelfs minder patiënten opgenomen dan wij aan capaciteit hebben omdat er domweg niet genoeg mensen zijn om het werk te doen. Dat verlicht onze werkdruk overigens bijna niet omdat de patiënten die wel worden opgenomen, vaak meer zorg nodig hebben dan normaal.”
De enquête kwam er nadat de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst waren afsprongen. Sinds maart van dit jaar werd er onderhandeld om tot goede afspraken te komen voor de 200.000 ziekenhuiswerknemers, op het vlak van loonsverhoging, loontoeslagen en werkdruk. De onderhandelingen sprongen af omdat de werkgevers op geen enkele manier tegemoet kwamen aan de verzuchtingen van hun werknemers.
De werkgevers wilden sommige vergoedingen afschaffen, weigerden 5% loonsverhoging, wilden de verplaatsingsvergoedingen niet optrekken en wilden voltijdsen en deeltijdsen niet gelijk behandelen voor de betaling van overuren. Gevolg: de vakbonden zeiden neen tegen het finale aanbod van de werkgeversorganisatie. In de zomer informeerden de vakbonden hun achterban. Daaruit bleek snel dat de actiebereidheid groot was. Vanaf midden september startten in diverse ziekenhuizen tal van acties om het ongenoegen kenbaar te maken.