Vlaamse besparingsdrang maakt middenveld angstig

In een open brief hebben 78 organisaties uit het middenveld de vrees uitgedrukt om buitenspel te worden gezet door de nieuwe Vlaamse regering. De ondertekenaars vrezen het slachtoffer te zullen worden van besparingen.
Aanleiding tot de open brief was de mogelijke financiële drooglegging van het Minderhedenforum en gelijkaardige organisaties. In de N-VA-onderhandelingsnota over integratie en inburgering, uitgelekt in de krant De Morgen, stond dat organisaties ‘gebaseerd op herkomst of levensbeschouwing’ niet langer ondersteund mochten worden door de Vlaamse overheid. Zo kwam het Minderhedenforum onder vuur te liggen.
Vakbonden, een holebi-koepel, Femma, Chirojeugd Vlaanderen en Okra behoren allemaal tot de middenveldorganisaties die hun bezorgdheid uitten. Het middenveld kan juist drempels verlagen tussen burger en overheid en biedt kanalen, zeker aan mensen in een zwakke positie, om hun stem te laten horen.
De N-VA zou ook kijken naar de sector van de armoedebestrijding, die ook zou moeten worden ‘gestroomlijnd’. Eerder werden in het Vlaamse landsdeel al diverse vzw’s uit inburgering en integratie gedwongen tot een grote fusieoperatie. Zij moesten opgaan in een zelfstandig Vlaams agentschap. Critici merken terecht op dat een stuk middenveld zo is weggeveegd en het zwijgen werd opgelegd.