Nomen est Omen

De Romeinen waren van mening dat een naam een voorteken was. Nu de LBC-NVK is omgedoopt tot ACV Puls mag men er volgens de Romeinse opvattingen rekening mee houden dat er vanuit de vakbond voor morgen stroomstoten zullen uitgaan om op de domeinen democratie, solidariteit, impact en dienstverlening voor nieuw leven te zorgen.
Stefaan Decock merkt in Ons Recht van juni op dat de samenleving razendsnel verandert waardoor de vakbeweging wordt uitgedaagd om zich aan te passen. Die veranderingen ondervinden we constant. Zeker op technologisch vlak. De vraag is evenwel of we er met z’n allen al dan niet op vooruit aan het gaan zijn.

De onzekerheden die de razendsnelle veranderingen met zich meebrengen lijken veeleer een mentale kramp te veroorzaken die ons terug katapulteren in de tijd. Naar de tijd van het recht van de sterkste, van de luidst roepende, van de meest uitgekookte of geslepen communicator die het begrip ‘democratie’ naar de eigen hand wil zetten en er de dictatuur van de ‘volksmeerderheid’ in wil zien. Een meerderheid van individuen die uitsluitend de eigen belangen voorop stellen en geen oog hebben voor het algemeen belang. En dat wordt in een geglobaliseerde wereld steeds ruimer en steeds meer planetair van omvang.
Het antwoord op de vraag hoe zich daaraan aan te passen is niet simpel. Solidariteit is een antwoord. Maar wat zal solidariteit over x aantal jaren betekenen wanneer klimatologische ontwikkelingen ons mogelijk ook hier in ons bestaan bedreigen? Om nog maar te zwijgen over solidariteit met aardbewoners die hun verschroeide grond of ondergelopen thuis zullen moeten verlaten en die in Europa een nieuw onderkomen hopen te vinden.
Over zulke fundamentele vragen zal een organisatie die opkomt voor de rechten van mensen die steeds harder en langer moeten werken om brood op de plank te krijgen zich in de toekomst zeker moeten buigen om nog een impact te hebben. Alleen als de vakbeweging erin slaagt met het oog op de talloze uitdagingen die ons nog wachten staan positieve pulsen de samenleving in te sturen, kan de uitdrukking ‘Nomen est omen’ met betrekking tot de nieuwe naam worden bewaarheid.

G.V.D.E. – per mail

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen:
Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
E-mailen kan uiteraard ook: communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be