VRAAG VAN DE MAAND: Ik wordt ontslagen met een sms’je. Kan dat wel?

Ja, dat kan!
Een ontslag door de werkgever is in beginsel niet onderworpen aan vormvereisten. Het ontslag hoeft dus niet verplicht schriftelijk te worden aangekondigd. Dat kan ook mondeling, via een e-mail of via een sms’je.

Wel dringen zich enkele nuances op omdat in bepaalde gevallen de wetgever toch vormvereisten oplegt, bijvoorbeeld bij de betekening van een opzegtermijn of een ontslag om dringende reden.

Ontslag met opzegtermijn

Als je werkgever je nog een opzegperiode wil laten presteren, dan moet hij verplicht schriftelijk een opzegtermijn ‘betekenen’. Dit kan via een aangetekende brief of via een exploot van een gerechtsdeurwaarder. Doet je werkgever dit niet en stuurt hij alleen een e-mail of een sms’je, dan is er in feite geen geldige opzegging betekend.
Bij ontslag via sms kan je werkgever je dus niet opleggen om voort te werken en ben je in beginsel meteen vrijgesteld van arbeidsprestaties. In dat geval is je werkgever ook verplicht om je een verbrekingsvergoeding uit te betalen gelijk aan het loon en de voordelen overeenstemmend met de opzegtermijn die je werkgever in acht had moeten nemen.
Blijf wel altijd waakzaam. De wil van je werkgever om de arbeidsovereenkomst meteen te beëindigen, moet ondubbelzinnig blijken uit het sms-bericht. Dat zal bijvoorbeeld niet het geval zijn als hij je oplegt om ‘voorlopig maar wat thuis te blijven’. Is de wil van je werkgever niet echt duidelijk? Of ben je er toch niet helemaal gerust in? Dan is het aan te raden om je alsnog aan te melden op het werk.

Ontslag om dringende reden

Een ontslag om dringende reden is mogelijk wanneer er sprake is van een ernstige tekortkoming die onmiddellijk en definitief een einde maakt aan de professionele samenwerking. In beginsel heb je dan geen recht op een opzegvergoeding of -termijn. Het ontslag op zich is niet onderworpen aan vormvereisten en kan via sms worden meegedeeld. Wel dient de werkgever verplicht schriftelijk de reden(en) van het ontslag meedelen binnen de 3 werkdagen na het ontslag. Dat kan via een aangetekende brief, via een exploot van een gerechtsdeurwaarder of door het afgeven van een geschrift waarbij een duplicaat wordt ondertekend voor ontvangst. Doet je werkgever dat niet, dan is er in feite geen geldig ontslag om dringende reden.

Auteur: Bram Van Goethem | Foto: Eigen foto