Europese ondernemingsraad bij Korian is primeur in ouderenzorg

Commerciële zorgbedrijven worden steeds internationaler

Bij de Franse uitbater van woonzorgcentra Korian, die ook actief is in België, werd een akkoord ondertekend over de oprichting van een Europese ondernemingsraad. Een primeur in de sector van de ouderenzorg. Voordien vond je Europese ondernemingsraden vooral in de industrie, de distributie, de diensten en de financiële sector.

Korian exploiteert niet alleen rusthuizen in Frankrijk maar ook in Duitsland, Italië, Spanje, Nederland en België. In ons land is de onderneming bekend onder de naam Senior Living Group (SLG). Er zijn SLG-vestigingen in alle Belgische provincies.
In de bijzondere onderhandelingsgroep die aan de oprichting van de Europese ondernemingsraad voorafging, hebben de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls er mee voor gezorgd dat de ‘EOR’ van Korian onder een gunstig gesternte van start kan gaan. Het is de bedoeling dat het hoofdbestuur van de groep de vakbonden informeert over (onder meer) de structuur van de onderneming, haar economische en financiële situatie, het zorgbeleid, het beleid rond beroepsopleiding, initiatieven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En ook over het gezondheidsbeleid, hygiëne- en veiligheidskwesties, diversiteitsbeleid en duurzame inzetbaarheid van werknemers. De EOR kan het ook hebben over geplande overnames, eventuele inkrimpingen en de gevolgen hiervan op de tewerkstelling en de invoering van nieuwe werkmethoden en technologie.
In een aantal gevallen is het zelfs verplicht om de leden van de EOR vooraf te raadplegen. In dat geval kan de EOR een advies verwoorden dat het hoofdbestuur naar behoren moet bestuderen alvorens definitief te beslissen.

‘Meer efficiëntie’

Voorlopig weten we nog niet hoe de werking van deze EOR concreet zal worden ingevuld. Wel is het een feit dat ook commerciële zorgbedrijven almaar internationaler worden als gevolg van overnames. Korian is een onderneming met een notering op de beurs die onomwonden streeft naar ‘meer efficiëntie’. Dit zal ongetwijfeld leiden tot het uniform maken van processen en afspraken over de landsgrenzen heen. Het is een goede zaak dat de vakbonden daarover hun zeg kunnen doen namens de werknemers. In de zorgsector moet de zorg voor de bewoners en patiënten altijd voorrang krijgen op winst. In zo’n grote groep is dit niet meer vanzelfsprekend.
In de overeenkomst over de oprichting van de EOR lezen we in elk geval veelbelovende zinsneden van de kant van het hoofdbestuur. Korian wil naar verluidt het sociaal overleg bevorderen. Goede werkomstandigheden, een goede balans tussen werk en privéleven, levenskwaliteit en welzijn op het werk zijn sleutelelementen in de onderneming. In november wordt de nieuwe EOR ‘geïnstalleerd’. Vanaf dan kunnen we beoordelen of de goede voornemens ook worden uitgevoerd.

Auteur: Luc De Lentacker | Foto: BelgaImage