ACV heeft aangepaste ledenbijdragen sinds 1 juli 2019

ACV heeft aangepaste ledenbijdragen sinds 1 juli 2019

Het ACV heeft de bijdragen voor het lidmaatschap aangepast per 1 juli 2019. Dit gebeurde na een beslissing van de ACV-Raad. Dankzij de aanpassing kan de vakbond voort investeren in zijn dienstverlening. Denk maar aan een digitaal loket op onze website, dienstverlening op afspraak, individuele loopbaanbegeleiding enzovoort. Daarnaast kunnen we ook voluit jouw belangen blijven behartigen, zoals ijveren voor betere lonen, een leefbare combinatie tussen werk en vrije tijd én betere pensioenen en uitkeringen.

Een overzicht van alle bijdragen vind je op www.hetacv.be

Wat betaal je per maand als lid van het ACV?

Standaardbijdrage                                                                       17,66 euro

ACV GO 10,00 euro

Halftijdse werknemer (zonder bijkomende vergoeding)     11,95 euro

SWT (na drie maanden)                                                             11,83 euro

Wie langer dan 1 jaar ziek is (na drie maanden)                     6,76 euro

Wie minder dan 1 jaar ziek is (na drie maanden )                 11,08 euro

Werkloze (na drie maanden)                                                    1 1,08 euro

Voltijds tijdskrediet met vergoeding                                         8,08 euro

Voltijds tijdskrediet zonder vergoeding onthaalouders        4,90 euro

Volledig werkloze met inschakelingsuitkering                        8,48 euro

Gepensioneerde (jaarlijks)                                                        33,00 euro

ACV Enter
(studenten en leden in beroepsinschakelingstijd)                        gratis

Andersvalide werknemer in maatwerkbedrijven
(beschutte en sociale werkplaatsen)                                          8,57 euro

Valide werknemer in maatwerkbedrijven
(beschutte en sociale werkplaatsen)                                        16,66 euro

United Freelancers (*)                                                                17,66 euro

(*) Sinds 2019 kan je bij het ACV ook aansluiten als freelancer of zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Als rechtspersoon of éénmansvennootschap. Je betaalt dezelfde bijdrage en geniet van dezelfde bescherming als andere leden. Daarnaast zijn er nog extra voordelen. Alle info op www.unitedfreelancers.be

Foto: Luk Gijsbrechts