Vliegende start in internationale handel, vervoer en logistiek

Meer koopkracht en aandacht voor ‘groene mobiliteit’

In de sector van de internationale handel, vervoer en logistiek (paritair comité 226) heeft ACV Puls een vliegende start genomen. Al op 19 juni 2019 werd in die sector een nieuw protocolakkoord bereikt. Een snelle en maximale invulling van de – weliswaar beperkte – marge van 1,1%, aandacht voor groene mobiliteit en inzetten op een waardige eindeloopbaan zijn de belangrijkste punten in het akkoord. ACV Puls vergeet ook de jonge werknemers niet: starters die jeugdvakantie opnemen, krijgen voortaan een loongarantie via een aanvullende sectorpremie.

Op het vlak van de koopkracht is overeengekomen dat de barema’s en effectieve lonen vanaf 1 juli 2019 worden verhoogd met 1,1%. Wie een opleiding wil volgen, krijgt het goede nieuws dat er vormingsdagen bijkomen.
Op het vlak van mobiliteit is afgesproken dat de tussenkomsten voor openbaar vervoer en de fietsvergoeding zullen worden opgetrokken per 1 februari 2020. Als het gaat over de ‘eindeloopbaan’, willen de werkgevers in PC 226 maximaal meewerken aan alle eindeloopbaanregelingen. Die passage gaat onder meer over SWT (brugpensioen) en landingsbanen vanaf bepaalde leeftijden. De aanvullende sectorale uitkeringen voor landingsbanen worden verhoogd vanaf 1 januari 2020.
Op het gebied van de combinatie werk-privéleven spraken vakbonden en werkgevers af om het tijdskrediet met motief te verlengen en maximaal in te vullen. Wie jeugdvakantie opneemt, mag rekenen op een aanvullende premie van 30 euro per dag vanaf 1 januari 2020. Het rouwverlof wordt uitgebreid van 3 naar 5 dagen wanneer het gaat om een overlijden van familieleden in de eerste graad.
Werknemers krijgen ook de mogelijkheid om vier sectorale verlofdagen om te zetten in gelijkwaardige voordelen.
Ben je een werknemer die een vast contract krijgt na een periode als uitzendkracht bij dezelfde werkgever? Dan wordt de opgebouwde anciënniteit – met een maximum van 24 maanden – overgenomen voor zowel de barema-anciënniteit als de anciënniteitsvakantie.

De vakbondspremie in PC 226 blijft 145 euro bedragen. Daarmee krijgt de werknemer dus een flink deel terug van het lidgeld dat hij of zij betaalt aan de vakbond.

Foto: BelgaImage