Bedienden uit staalsector hebben hun akkoord

Het sectorakkoord voor bedienden uit de staalsector (paritair comité 210) werd op 3 juli ondertekend. In deze sector vind je een klein aantal bedrijven die meestal groot of erg groot zijn. De bekendste zijn ArcelorMittal in Gent (vlak staal) en Aperam in Genk (inox).

Typerend voor de sector is dat de bedrijven hun loon- en arbeidsvoorwaarden graag regelen via eigen, interne cao’s. Op sectorniveau wordt hiervoor het wettelijke kader gemaakt. Over dat sectorkader zijn begin juli formele afspraken ondertekend voor de periode 2019-2020.
Wat betekenen deze afspraken concreet?
De SWT-stelsels (59/33/20, 59/40 en 59/35) worden verlengd tot 30 juni 2021. Voor het tijdskrediet met motief (zorg) is er een uitbreiding tot 51 maanden. Landingsbanen zijn ook mogelijk: 1/5 op 55 jaar en 1/2 op 57 jaar, mits 35 jaar loopbaan, en als het is voorzien in de bedrijfscao.

Op het vlak van opleiding zijn gemiddeld 3 dagen opleiding per jaar mogelijk, uitgaande van een voltijdse equivalente job (FTE). Op het vlak van werkzekerheid is de afspraak dat er geen ontslagen om economische redenen vallen voor er alternatieve maatregelen zijn getroffen.
De bedrijven krijgen de aanbeveling om hun sociaal overleg te versterken en verplaatsingen met de fiets aan te moedigen. Een andere aanbeveling gaat over de integriteit (veiligheid) van alle personen aanwezig op de staalsites.

Werkgroepen buigen zich over ‘langere loopbanen’, ‘structurele aanpassingen’ (denk aan onderaanneming of outsourcing) en de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden.
In de bedrijven lopen al onderhandelingen over de interne cao’s. Bij ArcelorMittal in Gent zijn er al akkoorden bereikt voor arbeiders en bedienden. Interessante elementen zijn de stijging van de lonen vanaf 1 januari 2019 met 1,1%, verdere ondersteuning voor verplaatsingen met de fiets (0,24 eurocent), afspraken over SWT en landingsbanen, de invoering van ‘zachte landingsbanen’. Andere afspraken gaan over 24 keer thuiswerk per jaar en over de mogelijkheid om een arbeidscontract wel of niet voort te zetten bij één jaar ziekte

Auteur: Swat Clerinx | Foto: BelgaImage