Je collega’s vertegenwoordigen, ook iets voor jou?

ACV Puls zoekt kandidaten voor sociale verkiezingen in mei 2020

Kiezen voor ‘samen’ is modern. Werknemers verenigen om een samenleving uit te bouwen op solidaire basis en een werkvloer waar het fijn is om werken: het is meer dan ooit relevant en nodig.

Heel wat vakbondsafgevaardigden voelen zich gesterkt in hun overtuiging dat de vakbond méér dan ooit nodig is. Ze engageren zich om samen met de collega’s het verschil te maken: hartverwarmend. We werken om te leven en niet andersom. Er is immers niets mis met een deftig loon, een vast contract, werkbare uurroosters, goede afspraken over mobiliteit. Vanuit een moderne visie kiezen wij resoluut voor een goede combinatie werk-gezin-vrije tijd en dit in samenspraak en op maat van de collega’s op de werkvloer.
De nieuwe sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 11 tot 24 mei 2020. Zo zullen er nieuwe ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk of CPBW’s worden samengesteld. Sinds 1950 gebeurt dit om de vier jaar in ondernemingen uit de privésector en in ondernemingen-instellingen uit zorg, welzijn en cultuur.

Inspraak

We praten hier over de grootste democratische oefening op de werkvloer die bevestigt hoe belangrijk inspraak wel is. Anderhalf miljoen werknemers zullen in bedrijven met meer dan 50 werknemers worden uitgenodigd om hun stem uit te brengen en hun vakbondsafgevaardigden te kiezen voor de volgende vier jaar. Meer dan 133.000 werknemers in België stellen zich kandidaat om de stem te zijn van hun collega’s. Deze verkiezingen zijn dan ook uniek en van groot belang: werknemers kiezen voor verandering, voor inspraak, voor ondersteuning.

Meer dan 10.000 kandidaten

Op de ACV-lijsten zullen meer dan 61.000 kandidaten in de startblokken staan: 34.000 voor het preventiecomité (CPBW) en 27.000 kandidaten voor de ondernemingsraad. Hieronder bevinden zich zo’n 10.000 ACV Puls-kandidaten voor het CPBW en 9.000 voor de ondernemingsraad. Ervaren afgevaardigden en nieuwe kandidaten, jong en oud: mensen met een luisterend oor, die durven om hun nek uit te steken, wars van eigenbelang. Vertegenwoordigers van bedienden, kaderleden, arbeiders die samen inspraak willen afdwingen. Alleen samen met al hun collega’s en een sterke vakbond kunnen zij bij hun werkgever iets gedaan krijgen.

Vinger aan de pols

Nu het nieuwe werkjaar van start gaat, wil ACV Puls flink zijn best doen om goede kandidaten aan te spreken voor de sociale verkiezingen. De vingers aan de pols houden, met collega’s in dialoog gaan om samen te werken rond  vragen en bekommernissen en opkomen voor de collega’s: daar gaat het om. De ervaren afgevaardigden zullen uiteraard hulp krijgen van een groep nieuwe collega’s.

Misschien iets voor jou? Je hoort nog van ons!

Auteur: Veerle Verleyen