Nieuwe sectorakkoorden betekenen vooruitgang voor werknemers

In diverse sectoren wordt de fietsvergoeding opgetrokken.

In een aantal sectoren zijn de nieuwe akkoorden al een feit. Voor andere sectoren worden de onderhandelingen voortgezet in september.

Een opvallende trendbreuk is dat er in drie nieuwe akkoorden afspraken opduiken over de werkzekerheid: in die van de metaalsector (paritair comité 209), het staal (PC 210) en de non-ferro (PC 224).
De non-profit scoort met bijkomende aanwervingen. Met name in de rusthuizen (PC 330), de gezinszorg (PC 318.02), de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (PC 319.01) en de welzijns- en gezondheidssector (PC 331).
De 1,1% extra loon werd in een reeks sectoren vooral ingevuld via een verhoging van de reële lonen of bijkomende vergoedingen.
In de non-profit werd op dit punt gekozen voor meer centen voor het pensioenfonds, aanpassingen aan de barema’s, hogere premies of een grotere dertiende maand. Dit laatste was ook het geval in één van de industriesectoren.

Minimumlonen

Over de minimumlonen zijn er al afspraken in vijf sectoren: in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (PC 200), de metaalsector (PC 209), de voedingsnijverheid (PC 220), de non-ferro (PC 224) en bij de luchtvaartmaatschappijen (PC 315.02). Twee sectoren maakten afspraken over de jongerenlonen. Eén sector regelde een extra vergoeding bij het jongerenvakantiegeld.
In diverse akkoorden staan ook afspraken over mobiliteit. Het gaat dan vooral om hogere tussenkomsten door de werkgever en om een verhoging van de fietsvergoeding. Sporadisch worden er aanbevelingen gedaan over het ‘mobiliteitsbudget’.

Tijdskrediet

Een heleboel sectoren verlengde de bestaande afspraken over tijdskrediet. Soms werden de afspraken daarover uitgebreid. Dezelfde vaststelling geldt voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).
In de voedingsnijverheid (PC 220) geldt voortaan de afspraak dat periodes van uitzendarbeid (maximaal 2 jaar) zullen meetellen voor de opbouw van het bedrijfsbarema en voor de anciënniteitsdagen in het bedrijf.  |

Lees meer details over de sectorakkoorden op www.acv-puls.be

Auteur: Frans Geerts | Foto: BelgaImage