September: een nieuwe start met nieuwe kansen!

De kriebels van een nieuwe start. Het gevoel waarmee je hopelijk na een deugddoende vakantie opnieuw aan de slag kan. Ook bij ACV Puls kriebelt het volop.
Onze nieuwe naam dringt stilaan door. Het papier en de logo’s veranderen uiteraard het makkelijkst maar het zal nog wel wat tijd vergen om onze nieuwe naam, als uithangbord van waar we voor staan, te laten doordringen. In het komende werkjaar staat ons vernieuwingsproces dan ook hoog op onze agenda en ook dit maandblad zal hier in kleur, geur en inhoud niet aan ontsnappen. ACV Puls is in volle evolutie, zowel in onze dienstverlening als in onze collectieve werking op het terrein. Onze honger naar vernieuwing is moeilijk te stillen.
Ook wat het politieke toneel zal brengen, maakt ons hongerig. De regeringsvormingen zijn nog volop aan de gang. Wonden worden gelikt en vreugdebekers worden stilaan weer opgeborgen. Wie leest welke waarheid in deze verkiezingsuitslag? Welke lessen worden getrokken? Wie wint en waarom? Wat zal dit betekenen voor toekomstige regeerakkoorden en maatschappelijke keuzes die worden gemaakt? Het is voer voor politieke analisten en voor politici zelf maar de keuzes die men zal maken, laten ons uiteraard niet onberoerd.

Een paar cruciale thema’s moeten absoluut op de agenda. Een gedragen en dus met de vakbonden onderhandeld (einde)loopbaandebat is een absolute must. Een versterking van een solidaire sociale zekerheid is een even grote must en het herstel van een sereen overlegkader voor loon-en arbeidsvoorwaarden is een derde belangrijk hoofdstuk. Men kan ons uiteraard nog eens 5 jaar in het verweer pogen te duwen maar dan weet men nu al wat de oogst zal zijn.
Aan positivisme zal het ons niet ontbreken. Aan ijver om te werken aan de best mogelijke arbeidsomstandigheden al evenmin. Onze vinger aan de pols in bedrijf, sector en samenleving zullen we onuitputtelijk blijven houden. Onze ambitie om mensen te verenigen, te laten groeien en te laten samenwerken is torenhoog. Met kriebels en honger dartelt ACV Puls een nieuw werkjaar in.

Auteur: Stefaan Decock