Weet wat je waard bent op de arbeidsmarkt!

Laat je adviseren via www.startersloon.be

Ben je afgestudeerd en al gestart in je eerste job? Of ben je nog op zoek naar een boeiende job? Vraag je je af wat je zou kunnen verdienen en hoe hoog je eerste loon zou moeten zijn? Via onze service www.startersloon.be kan de vakbond je een indicatie geven van wat een correct loon zou zijn voor je huidige baan of op basis van je diploma of afstudeerrichting.

Hoeveel loon kan je verwachten voor de job waarin je bent gestart? Niet altijd een makkelijke vraag. En waar vind je de juiste informatie?

Minimumlonen per sector

Eerste vuistregel: ga na wat het wettelijk minimumloon is voor jouw functie. Dit is het wettelijk afdwingbaar en gegarandeerd loon dat de werkgever moet betalen. De wettelijke minimumlonen zijn per sector bepaald. Om te weten welk gegarandeerd minimumloon er is, moet je weten wat de concrete functie-inhoud is en onder welk paritair comité de onderneming valt. Meestal wordt het nummer van het bevoegde paritair comité vermeld op je loonfiche of in je arbeidsovereenkomst. Zo niet, dan kan je dit altijd navragen bij de personeelsdienst of de collega’s op het werk. Meer informatie over de minimumlonen per paritair comité vind je op www.minimumlonen.be. Je kan ook altijd terecht bij ACV Puls om je te laten informeren over het gegarandeerd minimumloon voor je functie en bevoegd paritair comité.


Je werkgever kan meer betalen dat wat in de sector is overeengekomen. In diverse ondernemingen maken werkgevers en vakbonden afspraken over de toe te passen loon- en arbeidsvoorwaarden. Die minima op ondernemingsvlak moeten minstens gelijk zijn aan het sectorale minimumloon maar kunnen ook hoger liggen dan wat in de sector is afgesproken. Als er in de onderneming een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) werd afgesloten over de loon- en arbeidsvoorwaarden zijn die van toepassing op elke werknemer tewerkgesteld in die onderneming. Vraag aan de personeelsverantwoordelijke of de vakbondsafvaardiging welke afspraken er gelden rond loon- en arbeidsvoorwaarden, of loop eens langs bij één van de secretariaten van ACV Puls. We zijn vertegenwoordigd in heel wat ondernemingen en sectoren en kunnen je informatie geven over de toe te passen loon- en arbeidsvoorwaarden.

Naast de gegarandeerde (lees: wettelijk afdwingbare) minimumlonen op sector- of ondernemingsvlak is er ook nog de ‘marktwaarde’ van je functie of diploma. Met het startersloonadvies van ACV Puls krijg je een zicht op wat ‘de markt’ betaalt voor jouw functie of diploma. Aan de hand van een aantal parameters (functie, studierichting, sector en/of regio van tewerkstelling, grootte van de organisatie) maken we een simulatie van wat vergelijkbare werkgevers betalen voor een bepaalde functie, of van wat je startloon zou kunnen zijn op basis van je diploma. Een marktconform loon is niet wettelijk afdwingbaar. Het geeft je wel een indicatie of je loon overeenkomt met het gemiddeld loon op de arbeidsmarkt. En het geeft je een indicatie van hoe je werkgever zich qua lonen positioneert op die markt: betaalt je werkgever betrekkelijk veel of weinig tegenover vergelijkbare werkgevers in de sector of regio? Deze indicatie biedt je eventueel de mogelijkheid om te onderhandelen over de hoogte van je loon.

Bereid je goed voor en stel de juiste vragen

De meeste werkgevers belonen hun werknemers op basis van een vaste loonstructuur en aan de hand van vooraf vastgelegde loonbarema’s of loonschalen. Op dat moment valt er weinig te onderhandelen. Het startersloon voor elke functie is dan vooraf collectief vastgelegd.

Almaar meer ondernemingen bieden ruimte om de loonstructuur te individualiseren en de lonen te differentiëren op maat van de werknemers in de onderneming. In zulke ondernemingen is er wel marge om te onderhandelen over je beginloon. Het is dan geen overbodige luxe om te weten wat je waard bent op de arbeidsmarkt en wat een correct startloon zou kunnen zijn. Informeer je vooraf en zorg dat je een realistisch beeld hebt over het gangbare loon voor jouw job op de arbeidsmarkt.

Via www.startersloon.be kan je aangeven welke functie je hebt of ambieert en in welke sector of regio je zal werken. Je kan ons ook een indicatie vragen op basis van je diploma of afstudeerrichting. We bezorgen jou informatie op maat en helpen je om de cijfers zo goed mogelijk in hun context te plaatsen. Een ‘all-in’-benadering die je nergens anders vindt.

Bij ACV Puls kan je ook terecht voor een brede waaier van syndicale dienstverlening, contractadvies of advies om je loopbaan beter te plannen.

Studenten, schoolverlaters, jongeren in wachttijd en stagiairs kunnen gratis aansluiten bij het ACV via de Enter-formule. Meer informatie vind je op www.acv-enter.be

Speciaal voor werknemers tot 25 jaar is er ACV GO, een ACV-lidmaatschap tegen verminderd tarief. Het eerste jaar dat je lid bent van het ACV betaal je slechts 10 euro per maand of 0,33 cent per dag en kan je meteen genieten van ons uitgebreid aanbod aan dienstverlening. Lees meer op www.acv-go.be

Auteur: Diane Pardon | Cartoon: Klier | Foto: BelgaImage