Wat is er veranderd rond ouderschapsverlof of thematisch verlof?

Een werknemer kan zijn ouderschapsverlof voltijds, halftijds of één dag per week opnemen.  Daar komt nu een vierde mogelijkheid bij: het wordt ook mogelijk om de werktijd met 1/10 te verminderen, dit een halve dag per week of één dag om de twee weken en dit gedurende maximum 40 maanden. Dit geldt voor aanvragen die vanaf 1 juni 2019 schriftelijk worden ingediend bij de werkgever.

Werknemers hebben voortaan ook de mogelijkheid om thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand) flexibeler op te nemen. Ze kunnen voortaan kortere periodes opnemen dan voordien mogelijk was.

Samengevat: vanaf 1 juni 2019 kan je een aanvraag indienen voor:

  • 1/10 ouderschapsverlof
  • voltijds ouderschapsverlof én verlof voor medische bijstand in weken
  • halftijds ouderschapsverlof per maand.
1/10 ouderschapsverlof

Voor 1/10 ouderschapsverlof is de toestemming van de werkgever nodig: elke werknemer heeft recht om ouderschapsverlof op te nemen én elk kind ‘opent’ het recht op ouderschapsverlof. Hiervoor is geen akkoord van de werkgever vereist. Om de formule 1/10 te nemen moet de werkgever wel uitdrukkelijk akkoord gaan; alleen voltijdse werknemers kunnen deze formule gebruiken.

Flexibel opnemen

Er is niet alleen een nieuwe vorm van ouderschapsverlof. Vanaf juni 2019 is het ook mogelijk om het voltijds en halftijds ouderschapsverlof en het voltijds verlof voor medische bijstand flexibel op te nemen.

Voltijds en halftijds ouderschapsverlof

De werknemer heeft voortaan de mogelijkheid om het voltijds en het halftijds ouderschapsverlof voor kortere periodes op te nemen, àls de werkgever akkoord gaat:

  1. voltijds ouderschapsverlof (4 maanden) kan in periodes van een week of een veelvoud ervan worden genomen.
  2. halftijds ouderschapsverlof ( 8 maanden) kan in periodes van een maand of een veelvoud ervan. Volgens de algemene regel mochten die 8 maanden alleen worden opgesplitst in periodes van 2 maanden of een veelvoud daarvan. Nu kan dit in periodes van een maand of een veelvoud worden opgenomen.

Ook hier moet de werkgever instemmen. Flexibiliseren is dus geen recht. De werkgever kan weigeren, maar in dat geval moet hij zijn beslissing wel schriftelijk meedelen aan de werknemer, binnen de maand na de aanvraag. Het akkoord van de werkgever is niet nodig als het restsaldo minder dan 4 weken of één maand is.

Voltijds verlof voor medische bijstand

Voortaan heeft de werkgever de mogelijkheid om het voltijds verlof voor medische bijstand, voor kortere periodes op te nemen dan de minimumduur van één maand. Opnieuw alleen àls de werkgever akkoord gaat. Hij kan dit inkorten tot 1, 2 of 3 weken.
Ook hier kan de werkgever de aanvraag weigeren. In zo’n geval moet de werkgever zijn beslissing schriftelijk meedelen binnen de twee werkdagen na ontvangst van de aanvraag. De werknemer moet geen toestemming krijgen van de werkgever wanneer het resterende deel van de maximumperiode van voltijds verlof voor medische bijstand minder is dan één maand.  

Foto: BelgaImage