Vlaams opleidingsverlof: wees er op tijd bij!

Individueel recht op opleiding

Het betaald educatief verlof in Vlaanderen verandert dit jaar ingrijpend en wordt omgevormd tot het Vlaams opleidingsverlof. Voor werknemers in Brussel en Wallonië gelden de oude regels van het betaald educatief verlof.

Het Vlaams opleidingsverlof houdt in dat werknemers uit de privésector, die in het Vlaams Gewest werken, voortaan een individueel recht hebben om afwezig te zijn op het werk en zo opleidingen te volgen of zich bij te scholen. Dit recht is wettelijk verankerd, in een decreet. Het wordt nu in principe gemakkelijker om werk, opleiding en privéleven met elkaar te verzoenen. Tijdens je afwezigheid behoud je het normale loon (eventueel geplafonneerd). Je werkgever wordt hiervoor door de Vlaamse overheid vergoed.
Wie voltijds werkt, heeft ieder jaar recht op maximaal 125 uur opleiding. Deeltijds werkenden (minstens 50%) hebben een pro rata recht (dus 50% =62,5 uur). Je kiest zelf welke opleiding je volgt, zolang ze maar is erkend als ‘arbeidsmarktgericht’ en is opgenomen in de Vlaamse opleidingsdatabank. De opleiding moet minstens 32 contacturen of 3 studiepunten omvatten.
Met het Vlaams opleidingsverlof kan je ook opleidingen volgen die de vakbonden organiseren over het sociaal overleg of de sociale wetgeving. Maar anders dan vroeger komen nu alleen nog taalopleidingen Nederlands, Frans, Duits en Engels in aanmerking. Heel spijtig, want taalopleidingen zijn populair en bevorderen het contact met andere culturen.


‘Arbeidsmarkt-gericht’

Een opleidingsinstelling moet haar opleidingen registeren in de databank, anders komen ze niet voor het Vlaams opleidingsverlof in aanmerking. De opleidingen worden getoetst aan criteria van arbeidsmarktgerichtheid. Het gaat daarbij om opleidingen die basiscompetenties, specifieke beroeps- en technische competenties of algemene arbeidsmarktcompetenties bijbrengen. De opleidingen worden jaarlijks geëvalueerd.
Wie een opleiding met het Vlaams opleidingsverlof wil volgen, kan die in de opleidingsdatabank selecteren en aanvragen via een digitaal platform. Alle communicatie verloopt via dit platform, zowel met de opleidingsinstelling (uurrooster en inschrijvingsattest) als met de werkgever (afhandeling en goedkeuring).

Planning

Je werkgever mag het Vlaams opleidingsverlof niet weigeren, maar moet wel instemmen met de planning ervan: je opleidingsverlof moet passen binnen de arbeidsorganisatie. In de regel wordt dit besproken in de ondernemingsraad of geregeld in overleg met de vakbondsafvaardiging.
Om misbruiken te voorkomen, is er een sanctiemechanisme met vele bepalingen, waardoor je tot 25% van je recht op opleidingsverlof kunt verliezen. Sympathiek is anders want er spreekt wantrouwen uit, maar laat je hierdoor niet afschrikken. Wie de lessen volgt, heeft niets te vrezen.
Belangrijk is dat je het Vlaams opleidingsverlof op tijd aanvraagt. Je kunt je opleidingsverlof opnemen vanaf één dag vóór de startdatum van de opleiding tot en met twee dagen na de einddatum van de opleiding. De regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof is van kracht op 1 september 2019 en geldt dus voor opleidingen die starten vanaf 1 september 2019. Doe het nu!  |

Meer informatie vind je op
www.werk.be/online-diensten/vlaams-opleidingsverlof.

Auteur: Peter Bakema | Cartoon: Klier, Foto: Shutterstock