ACV Puls zet non-profit op agenda van politieke partijen

Werknemers vragen meer inspanningen voor zorg, welzijn, cultuur

Maar liefst 9.000 actievoerders uit alle sectoren van zorg, welzijn en cultuur brachten hun memorandum op 7 mei live naar Brussel. Wat moeten de politieke partijen, en straks de nieuwe regeringen, zeker doen voor zorg, welzijn en cultuur? Daarover ging het document dus. Het was geen extra nota op de papierberg van de memoranda waar wellicht alleen maar stof op valt, maar een ‘levende boodschap van de werkvloer’.

De actievoerders uit vele instellingen, organisaties en diensten brachten een massa door de werknemers ingevulde doe-er-iets-aan-kaartjes mee naar Brussel. Met daarop hun top-3 van belangrijke thema’s voor de komende regering. De kaartjes werden samengebracht in een megagrote postbus op het podium aan het Muntplein. De actievoerders kwamen er zelf aan het woord over de noden en verwachtingen die op de werkvloer leven.
Merkwaardig en verontrustend: in het discours en de debatten die aan de politieke verkiezingen voorafgingen was nauwelijks iets te horen over de plannen op het vlak van zorg, welzijn en cultuur. Voor vele politici was dit absoluut géén prominent thema. In het leven van alle mensen, alle kiezers, in ieders familie en in elk huis van elke straat, is het dat nochtans uitdrukkelijk wel.

Na de verkiezingen

Ondertussen zijn de politieke verkiezingen van 26 mei 2019 achter de rug. Nadien breekt de periode aan waarin nieuwe regeringen worden gevormd. Het wordt uitkijken wat hun plannen voor de nieuwe regeerperiode zullen zijn. Wat wel of wat niet in die plannen staat, heeft een grote invloed op wat de politieke overheid meent dat er in de komende jaren wel of niet moet gebeuren voor zorg, welzijn en cultuur. ACV Puls zal het als vakbond in de non-profit op de voet volgen.
7 mei 2019 was geen ‘symbolische’ actie, maar een duidelijk en opgemerkt signaal. De volgende regering zal voort moeten investeren in kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur. Meer personeel op de werkvloer, minder werkdruk, inzetten op kwalitatieve werkomstandigheden. Als de politieke wereld het toch zou vergeten, zullen wij de politici er samen tijdig aan herinneren.

Doe er iets aan!

De doe-er-iets-aan-kaartjes in Brussel zetten klare lijnen uit. De regeringen-in-wording kunnen op ons rekenen. Helder en duidelijk zullen we er ook in de komende jaren samen met alle sectoren van de Non-Profit voor gaan. In het belang van de hele samenleving en van alle werknemers die daarvoor zorgen. 

Neem een kijkje op www.wittewoede.be, de site met het non-profit vakbondsnieuws van ACV Puls uit zorg, welzijn en cultuur.

Auteur: Mark Selleslach | Foto: WitteWoede