Vooruitgang bij lagekostenmaatschappij Ryanair!

Weet je het nog, de stakingen die de werknemers van Ryanair in diverse Europese landen organiseerden om voor hun rechten op te komen? Welnu, deze acties hebben veel in beweging gebracht. In mei konden de werknemers van Ryanair in België stemmen over een cao die hun eindelijk loon-en arbeidsvoorwaarden bezorgde die overeenstemmen met de Belgische standaarden.
Ryanair erkende al het Belgische arbeidsrecht en zette een punt achter het werken met illegale onderaannemers. De nieuwe cao is het sluitstuk van de onderhandelingen.
“We regelen nu belangrijke punten”, zegt Hans Elsen, vakbondssecretaris bij ACV Puls. “Ryanair engageert zich nu om het Belgische sectorale minimumloon na te leven ongeacht het aantal vlieguren. Er zijn met de vakbonden afspraken gemaakt over extra vergoedingen voor overnachtingen, een minimum aan vlieguren, ‘off’-dagen, vakantiedagen en feestdagen. Verder zijn er afspraken over de overgang van het personeel naar de Belgische sociale zekerheid. En in 2020 moet er, in diverse stadia, een Belgische HR-structuur worden opgezet. De werknemers van Ryanair zullen volgend jaar ook kunnen deelnemen aan de sociale verkiezingen.”
In de praktijk komt het akkoord erop neer dat de meest kwetsbare (en grootste) groep werknemers een gemiddelde loonsverhoging zal ontvangen van 25%.  Doordat er minimumbarema’s voor de diverse functiecategorieën worden gedefinieerd, zullen de werknemers eindelijk een vast maandinkomen krijgen.