Arbeidsvoorwaarden in een mondiaal perspectief

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft een grootschalig, wereldwijd onderzoek gedaan naar de kwaliteit van werk. De analyse gebeurde op basis van werkintensiteit, arbeidstijd, vaardigheden en ontwikkeling ervan, verloning en andere elementen.

Uiteraard zijn er grote verschillen tussen landen. Ondanks verschillen in economische structuren, arbeidsmarkt en ontwikkeling zijn er ook belangrijke overeenkomsten. Blootstelling aan fysieke risico’s komt vaak voor. Eén vijfde van de werknemers of meer heeft dikwijls te maken met hoge temperaturen. Intensief werk met krappe deadlines of emotionele belasting komt bij één derde van de werknemers in de EU voor. De verschillen in arbeidsuur zijn wel groot. 15% van de werknemers in de EU werkt meer dan 48 uren. In China is dit 40% en in Turkije zelfs 60%. De meerderheid van de werknemers geeft aan dat er een ‘ondersteunende werkomgeving’ is. 70% geeft een positieve score aan de prestaties van hun managers en ook aan de ondersteuning door collega’s. Desondanks zegt 12% te maken te hebben met verbale pesterijen of vernederend gedrag. Overal geldt dat de minst geschoolden de minste kansen krijgen om te groeien en hun vaardigheden te ontwikkelen. Werkonzekerheid is een gemeenschappelijk punt over vele landen heen. In de EU is 1 op 6 bang om zijn job te verliezen in de komende zes maanden. In de VS is dat 1 op 10.

Deze gelijkaardige patronen tonen aan dat een oplossing niet puur lokaal ingegeven kan zijn. Volgens de IAO is het belangrijk dat werknemers- en werkgeversorganisaties elk hun rol te spelen hebben om kwaliteit van werk te garanderen. Sociaal overleg is van cruciaal belang. Overheden zijn er dan weer om aan te geven wat het gemeenschappelijk doel van beide partijen moet zijn op het vlak van kwaliteit van werk.

www.ilo.org