Coca-Cola weigert Europese inspraak aan werknemers

Houding directie laat veel te wensen over

Bij de frisdrankenproducent Coca-Cola werd in 2016 de structuur Coca-Cola European Partners opgericht. Sindsdien sneuvelden meer dan 2.500 jobs in Europa, ongeveer 10% van het totale personeelsbestand in 2016.

De vakbonden zien dat de werknemers permanent onder druk staan en dat er steeds meer flexibiliteit wordt geëist van hen. In ons land lopen er momenteel sociale onderhandelingen over een zoveelste reorganisatie; deze keer wil Coca-Cola vestigingen in Hasselt en Heppignies (Henegouwen) dichtdoen. Het personeel dat de automaten aanvult zou flexibeler moeten werken tegen loon- en arbeidsvoorwaarden die 20 % slechter zijn dan de huidige. De aandeelhouders worden in de watten gelegd, de winsten lopen nog altijd in de honderden miljoenen euro’s.
De strategie wordt volledig op internationaal niveau uitgetekend. Daarom is de oprichting van een sterke Europese ondernemingsraad van essentieel belang. Het personeel wil, via de vakbonden, op Europees niveau worden gehoord; daar vallen de beslissingen!
Drie jaar geleden zijn de onderhandelingen over een nieuwe Europese ondernemingsraad van start gegaan, maar het management blijft een overeenkomst voorstellen waarbij de werknemers niet worden gehoord over belangrijke beslissingen.

Werknemers voeren actie

Op 29 april 2019 voerden de vakbonden, samen met de Europese vakbond voor de voedingsnijverheid (EFFAT), actie aan het hoofdkantoor in Anderlecht om een betere deal af te dwingen. Meer dan 100 afgevaardigden uit onder meer Spanje, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Portugal en België protesteerden tegen het bekrompen voorstel van de directie.
Ondertussen legde Coca-Cola een beter voorstel op tafel. Maar op een meeting op 22 mei volgde weer een voorstel dat onaanvaardbaar was: het bedrijf zou de nieuwe Europese ondernemingsraad pas informeren en raadplegen bij maatregelen die meer dan 470 werknemers treffen in minstens 2 landen. De werknemersvertegenwoordigers weigerden dit voorstel te ondertekenen, waarna de directie de onderhandelingen verliet.

De oprichting van een sterke Europese ondernemingsraad is absoluut nodig.

Vakbondsmilitanten uit alle landen spannen nu samen met EFFAT en beraden zich over verdere syndicale of juridische acties. Voor hen telt immers elke werknemer. De bonden willen alleen een overeenkomst tekenen wanneer de werknemers worden geraadpleegd op het niveau waarop ook de beslissingen van de directie worden genomen.

Auteur: Karin Schaerlaekens | Foto: eigen beeld