Vraag naar belasting op grote vermogens is springlevend

Het Financieel Actie Netwerk (FAN), de coalitie van vakbonden en middenveldorganisaties die ijvert voor rechtvaardige belastingen, is verheugd. Reden: er lijkt een ‘opgefrist links front’ te zijn dat ervoor pleit om (grote) vermogens ernstiger te belasten.

Groen mikt op een vermogenswinstbelasting voor wie meer dan 1 miljoen euro bezit. De sp.a is voorstander van een belasting op meerwaarden op aandelen en op huurinkomsten. En de PVDA verdedigt het idee van een ‘miljonairstaks’, een correcte belasting op grote fortuinen (waarbij de eerste woning voor maximaal 500.000 euro wordt vrijgesteld).
De pleidooien voor vormen van vermogenstaks vergen ook de uitbouw van een vermogenskadaster of -register. De linkerzijde van het politieke spectrum is voorstander van zo’n vermogenskadaster. Ter rechterzijde is er veel weerstand, al helemaal bij de liberale partijen.
Volgens de krant De Tijd kan er alleen een vorm van vermogensbelasting komen als de kiezers een regering van socialisten, groenen en christendemocraten aan de macht brengen. Bij andere coalities is er weinig kans dat het idee in de praktijk wordt uitgevoerd. Partijen als Open VLD en N-VA voelen niets of bitter weinig voor vermogensbelastingen. Ook bij CD&V lijkt er weinig animo voor maatregelen van deze aard.