Arbeidsmarkt: ‘Mysterycalls’ leveren niets op

De ‘mysterycalls ‘tegen arbeidsmarktdiscriminatie hebben één jaar na invoering geen resultaat opgeleverd. Volgens het platform Praktijktesten Nu en oppositiepartij Groen is de maatregel zelfs nog geen enkele keer gebruikt. Dat meldde de krant De Morgen eind maart.

In januari 2018 zette de Kamer het licht op groen voor het gebruik van mysterycalls. Sociale inspecteurs kunnen zich zo bij bedrijven onder een valse identiteit voordoen als klanten of sollicitanten. De maatregel was bedoeld om discriminatie op de arbeidsmarkt op te sporen, bijvoorbeeld om na te gaan of mensen van buitenlandse afkomst minder kans maken bij een werkaanbieding.
De mysterycalls werden nog geen enkele keer aangewend, bevestigen verscheidene bronnen. Volgens minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zijn er wel vier dossiers lopende “waarin mysterycalls ingezet zijn of zullen worden”. Aangezien hij geen inzage heeft in de dossiers, kan hij niet met zekerheid zeggen of er al dan niet mysterycalls gebeurd zijn.
Een deel van de oorzaak moet worden gezocht bij het juridisch kader. Inspecteurs zijn verplicht om zich te identificeren bij controles. Wanneer inspecteurs zich bij mysterycalls onder een valse naam of met een vals diploma aanbieden, overtreden ze dus de wet. Daarom moest eerst in een omzendbrief worden vastgelegd wanneer ze dat mogen doen zonder risico op vervolging. Die omzendbrief werd pas in december vorig jaar afgewerkt.
De huidige wetgeving ter zake lijkt dus niet goed te werken. Critici zeggen dat het beleid meer moet doen dan de schone schijn ophouden.
De benodigde databanken staan daarnaast niet op punt om discriminatie te kunnen opsporen. Minister Peeters ‘gaat ervan uit dat men de nodige gegevens en ondersteuning heeft’.

www.praktijktestennu.be

Auteur: Denis Bouwen | Foto: Shutterstock