Vervoersvakbonden voeren campagne voor fair transport

Transport houdt Europa in beweging. Reizen en handel drijven is niet mogelijk zonder deze sector. Miljoenen Europeanen zijn er in tewerkgesteld. Maar de Europese transportvakbond ETF is ongerust.
In de afgelopen tientallen jaren hebben politici op nationaal en Europees niveau gepusht om het vervoer sterker te liberaliseren. Zonder te zorgen voor deftige internationale regels die werknemers en ook ondernemingen beschermen. Een extreme concurrentiestrijd leidde tot sociale dumping.
Voorbeelden om dit te illustreren zijn snel gevonden. De rusttijden van chauffeurs niet respecteren leidt tot gevaarlijk lange werktijden. Concurreren op basis van kosten en niet op basis van kwaliteit vernietigt (degelijke) jobs. Werknemers worden gedwongen om tijdelijke en precaire arbeidscontracten te aanvaarden.
Maar het is mogelijk om de sector anders te organiseren, met kwaliteitsvolle banen. Zekere arbeidscontracten, deftige lonen en faire arbeidsvoorwaarden zijn geen uitzinnige eisen. Het zijn gewoon universele rechten.

Om dit te realiseren slaan ETF en al de aangesloten nationale vakbonden de handen in elkaar. Ze gaan erg actief campagne voeren voor een faire transportsector in Europa. Hiermee willen ze politici dwingen om regels te maken die oneerlijke en dubieuze praktijken verhinderen. Het Europees niveau is het juiste om hier onderzoek naar te voeren en misbruiken aan te pakken. Om deze eisen kracht bij te zetten organiseren de bonden eind maart over heel Europa acties. Ook in België komt er een actie.

Lees meer op www.fairtransporteurope.eu

Auteur: Annick Aerts