Geen centen uit ouderenzorg gebruiken om dividenden te betalen

De rusthuisgroep Armonea komt in handen van de Franse zorggroep Colisée. De nieuwe eigenaar van Armonea is eigendom van het internationale investeringsfonds IK Investments Partners. De drie grootste groepen van voorzieningen voor ouderen in België zijn nu in handen van Franse groepen.
Orpéa en Korian (eigenaar van Senior Living Group) zijn deels beursgenoteerde bedrijven. Armonea komt in handen van een private-equity fonds. De drie Franse spelers vertegenwoordigen bijna 29.000 ‘woongelegenheden’ in België. Hun Belgische activiteiten zijn samen goed voor zowat 18.000 werknemers.
Ondernemingen van deze omvang zijn ‘too big to fail’, zegt secretaris Olivier Remy van de LBC-NVK. Als de continuïteit in gevaar zou komen, dan zal de samenleving onvermijdelijk voor de kosten opdraaien. “Zo’n concentratie van zorgaanbod in buitenlandse handen vergt een betere opvolging door het beleid. Het organisatiemodel van zulke groepen is in eerste instantie gericht op winst.”

“De Vlaamse overheid heeft met bepalingen in het nieuwe woonzorgdecreet en de geplande versterking van de zorginspectie belangrijke stappen gezet. Woonzorgcentra zullen de overheid moeten informeren over veranderingen in kapitaal en eigendom en over de garanties voor de continuïteit. Dat is positief.”
“Maar over de bestemming van de winst in commerciële woonzorgcentra en het toezicht op de interne financiële stromen rept het nieuwe woonzorgdecreet met geen woord. En dat is een gemiste kans.”
Voor de vakbond moeten goede, sociaal rechtvaardige en toegankelijke zorg en ondersteuning het uitgangspunt zijn voor alle aanbieders in zorg en welzijn. Openbare middelen voor zorg moeten volledig worden gebruikt voor het eigenlijke doel: het verbeteren van de zorg en welzijn van bewoners, patiënten en gebruikers en het voorzien van genoeg personeel en degelijke loon- en arbeidsvoorwaarden. Centen uit de zorg mogen niet dienen om dividenden uit te keren.

www.wittewoede.be

Auteur: Denis Bouwen |Foto: BelgaImage