Meer fietsers bij vzw Levensvreugde Verblijven

De vzw Levensvreugde Verblijven is een organisatie in Aalst die zorg verstrekt aan minderjarigen en volwassenen met een handicap. In het najaar van 2018 werden op de campus van de vzw heel wat meer fietsen gespot dan voordien. De reden? Het ‘fietscomité’ had actie gevoerd om alle werknemers aan te moedigen om hun woon-werkverplaatsing vaker met de fiets te doen.

Elke werknemer van de organisatie kreeg een ‘fietskaart’ waarop 10 ritten moesten worden aangeduid. 51 enthousiaste personeelsleden fietsten die kaart gemakkelijk vol. Per volledig ingevulde fietskaart sponsorde de vzw een bedrag van 10 euro en zo werd in totaal maar liefst 510 euro verzameld. Met dat geld wordt weldra een schommelbank aangekocht ten behoeve van de gebruikers van Levensvreugde Verblijven. Knap werk van de fietsers!