Heel wat vrouwen melden discriminatie op het werk

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft vorig jaar 818 meldingen van genderdiscriminatie ontvangen: 355 vragen om informatie, 258 klachten en 205 mededelingen. In vijf jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld, schreven diverse kranten.
De meest gesignaleerde vormen van discriminatie zijn directe discriminatie, discriminatie op grond van geslacht en discriminatie op grond van moederschap. Vrouwen vormen de grootste groep slachtoffers. De helft van de meldingen komt van vrouwen, ongeveer 30% van mannen.
Vormen van discriminatie op het werk zijn goed voor 45% van de meldingen. Vrouwen worden in elke fase van de arbeidsrelatie (aanwerving – arbeidsvoorwaarden – ontslag) gediscrimineerd, en in het bijzonder op grond van (zelfs toekomstige) zwangerschap en moederschap. 90% van de meldingen van discriminatie op grond van zwangerschap of moederschap houdt verband met arbeid.
Het aantal meldingen over transgenderisme steeg tussen 2017 en 2018 met wel 63%. Mogelijk heeft dat deels te maken met de wet over de wijziging van de registratie van het geslacht en administratieve problemen die daarmee samenhingen. Ook bij transgenders komt redelijk wat discriminatie in de werksfeer voor. Een verzekering afsluiten blijkt nog altijd vaak problematisch voor transgender personen en is goed voor bijna 30% van de meldingen met betrekking tot goederen en diensten.
“Een gezin stichten terwijl je werkt, hetzelfde loon krijgen als je collega, aangenomen worden voor je competenties, de sport van je keuze beoefenen, met respect worden behandeld: het lijkt vanzelfsprekend, maar we zijn nog ver af van een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, ongeacht haar of zijn gender”, zegt Liesbet Stevens van het Instituut. “Maar seksisme, genderstereotypen, discriminatie omdat men een vrouw is, een man, geen van beide of beide, worden almaar minder getolereerd.”

https://igvm-iefh.belgium.be

Auteur: Denis Bouwen