Acties bij Ryanair missen hun effect niet!

Tussen 1 april en 1 mei 2019 krijgen 350 leden van het cabinepersoneel van Ryanair, in dienst bij onderaannemer Crewlink, een contract bij Ryanair zelf. Crewlink zal dan zijn activiteiten in België stopzetten. “Dit is een geweldige overwinning voor het personeel”, onderstreept vakbondssecretaris Hans Elsen van de LBC-NVK. “Dit punt was namelijk één van de belangrijkste eisen bij de stakingen die we in de zomer van 2018 organiseerden.”

Crewlink werkte met nog slechtere contracten dan Ryanair. Zo zat een deel van het Crewlink-personeel in Brussel opgezadeld met een nulurencontract. Dit wil zeggen dat deze werknemers geen minimaal gegarandeerd aantal werkuren hadden en dus ook geen minimale financiële zekerheid. “Dit soort contracten is onwettelijk volgens het Belgische arbeidsrecht. Vermits het personeel nu een contract van Ryanair zelf krijgt, valt die onzekerheid weg”, legt Hans uit.
De volledige personeelsgroep van Ryanair zal vanaf 1 april 2019 onder het Belgische arbeidsrecht vallen. Vanaf die dag zal elk personeelslid dus recht hebben op onder andere ziekteverlof, moederschapsrust, betaald verlof en een minimumloon. “Dit betekent voor veel werknemers een stevige stap vooruit”, zegt Hans. “Deze beslissing zorgt in elk geval voor meer financiële zekerheid.”
Met dit akkoord zijn de twee belangrijkste eisen ingevuld die aan de basis lagen van de vele stakingen in de afgelopen zomer. De werknemers en hun vakbonden eisten dat het Belgische arbeidsrecht zou worden toegepast op het volledige personeel. En verder wilden ze dus dat de discriminatie tussen de werknemers van Crewlink en die van Ryanair zou verdwijnen.
“Zonder de stakingen, die we trouwens hielden in diverse Europese landen, zouden we er nu niet in zijn geslaagd om deze fantastische overwinning te behalen voor de werknemers. Hoed af voor de werknemers, die in moeilijke omstandigheden altijd bleven actievoeren en ijveren voor hun basisrechten. Het resultaat mag zeker worden gezien”, aldus een enthousiaste Hans. Actie voeren loont dus wel degelijk, en dat blijkt ook meer en meer bij de lagekostenmaatschappij Ryanair.