Frankrijk probeert de loonkloof te verkleinen

De Franse regering heeft een nieuw instrument ontwikkeld om de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te pakken. Dit instrument meet in ondernemingen de verschillen die er zijn op het vlak van verloning. Nadien krijgen bedrijven een score gebaseerd op een aantal criteria: onder meer de gelijke behandeling bij loonopslag of bij promoties, of nog, het aantal vrouwen bij de hoogst betaalde werknemers.
Op 22 november 2018 pakte de Franse minister van Werk, Muriel Pénicaud, met het initiatief uit. Met dit nieuw wetgevend kader verplicht ze bedrijven om resultaten te tonen op het vlak van ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Transparantie is voor haar erg belangrijk om de kloof te dichten. Elk bedrijf zal vanaf nu verplicht zijn om de score en resultaten te presenteren op zijn website. Aan de werknemersafgevaardigden moet de directie uitleggen waarom een bepaalde score is behaald. Er is een sanctie tot 1% van de totale loonmassa als het bedrijf niet alle verplichtingen naleeft.
Natuurlijk moet deze kloof niet in één keer worden aangepakt. Bedrijven krijgen drie jaar de tijd om hun lonen aan te passen. Voor grotere bedrijven is dit zelfs vier jaar. Voor bedrijven kleiner dan 50 werknemers is het wetgevend kader niet van toepassing. Zij vormen spijtig genoeg wel een groot stuk van de Franse economie. Dat neemt niet weg dat het een heel ambitieus verhaal is dat nu moet worden in de praktijk gebracht.

Auteur: Annick Aerts