Komaf met armoede: moedig beleid gezocht!

Meer dan 300 mensen uit alle hoeken van Vlaanderen en uit allerlei verenigingen en organisaties zijn midden februari samen gekomen om de boodschap #komafmetarmoede centraal te zetten. Zij hebben hun steun al toegezegd via meer dan 50 videootjes op de facebook van #komafmetarmoede. De partners van Decenniumdoelen, de rectoren van de vijf universiteiten, verschillende welzijnsorganisaties, de onderwijskoepels, de Gezinsbond, VVH, BBL en Rikolto, Transitienetwerk Vlaanderen, verschillende professoren en mensen uit de culturele wereld steunen allemaal de campagne.
Tien jaar armoedig beleid leidt vandaag tot meer armoede en meer kinderarmoede: 1 op 5 Belgen leeft in armoede, 1 op 3 Belgen leeft onder de dreiging van het einde van de maand, 1 op 5 gezinnen leeft in energiearmoede, 1 op 7 kinderen wordt in Vlaanderen in armoede geboren, de voedselbanken breken elk jaar een record, het aantal wachtenden voor een sociale woning blijft veel te hoog.
Uit recent onderzoek van André Decoster (KU Leuven) over het sociaaleconomisch beleid van de regering-Michel blijkt dat de hoogste inkomensgroepen er met meer dan 165 euro op vooruit zijn gegaan, terwijl de laagste groepen amper iets kregen. Ondanks alle plannen en alle beloftes zijn de armoede en ongelijkheid in België en het Vlaamse landsdeel toegenomen.
Na 10 jaar armoedig beleid is er dus nood aan een moedige politieke aanpak, die van armoede een prioriteit maakt. Lees er meer over op www.komafmetarmoede.be