Kan mijn werkgever zomaar mijn werkplek veranderen?

Mijn werkgever is van plan om de afdeling waar ik werk te verhuizen naar een andere locatie. Kan mijn werkgever mij zomaar opleggen om ook daar te gaan werken?

Bindend contract

Je werkgever is verplicht om werk te verschaffen op de overeengekomen wijze, tijd en plaats. Je werkplek is in principe een essentieel bestanddeel van je arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat je werkgever de overeengekomen werkplek moet respecteren en deze dus niet eenzijdig mag veranderen.
Soms is een variabele plaats van tewerkstelling eigen aan de functie (bijvoorbeeld bij mobiele werknemers). Ook wordt soms in arbeidsovereenkomsten een clausule opgenomen die de werkgever het recht geeft om eenzijdig sommige arbeidsvoorwaarden te kunnen aanpassen. Zulke clausules kunnen geldig worden overeengekomen op het vlak van de werkplek, zolang redelijke grenzen worden in acht genomen.

Actiemogelijkheden

Als je wordt geconfronteerd met een onrechtmatige eenzijdige verandering van de werkplek, dan bestaan er verschillende actiemogelijkheden. Zo kan je je werkgever in gebreke stellen en eisen dat je werkplek niet verandert.
Als het gaat om een eenzijdige en belangrijke onrechtmatige verandering, zou je zelfs kunnen inroepen dat je werkgever hierdoor het contract heeft verbroken en dus een verbrekingsvergoeding moet betalen. Of een verandering belangrijk is, zal onder meer afhangen van het verschil in afstand, de bijkomende verplaatsingstijd, de eventuele voorziene compensaties. Als je zegt dat er sprake is van een impliciet ontslag ben je wel sowieso je job kwijt. Het is ook een risicovolle piste. Als later wordt geoordeeld dat je de verbreking onterecht hebt ingeroepen, kan je immers zelf verantwoordelijk worden gesteld voor het einde van je contract.

Overeenkomst

Je werkgever kan de overeengekomen werkplek dus niet op eigen houtje wijzigen. Wel kan een overeenkomst worden afgesloten tussen werkgever en werknemer waarin uitdrukkelijk staat dat de werkplek – al dan niet tijdelijk – wordt veranderd. Uiteraard mag er geen onrechtmatige dwang zijn uitgeoefend op de werknemer opdat hij of zij akkoord zou gaan. Bij onrechtmatige dwang kan de overeenkomst immers ongeldig zijn.

Auteur: Bram Van Goethem | Foto: BelgaImage