Werknemers Proximus krijgen solidariteit uit hele telecomsector

Ongerustheid groeit bij andere spelers

Het telecombedrijf Proximus wil 1.900 banen afbouwen maar zegt ook 1.200 nieuwe jobs te kunnen creëren. Netto hoe dan ook jobverlies dus. De werknemers van Proximus zijn in actie gegaan. Vakbondsmilitanten van andere telecombedrijven en externe contactcenters zijn solidair met hun actievoerende collega’s. Ze kijken ook met argusogen naar het verdere verloop van de onderhandelingen in de komende maanden.

In de eerste plaats valt het te hopen dat de collega’s van ACV-Transcom op basis van ‘ernstige besprekingen’ veel jobs kunnen redden. Zij kunnen en mogen rekenen op alle steun die de LBC-NVK kan bieden.
Ook bij de LBC-NVK maken we ons zorgen. De raad van bestuur bij Proximus zou namelijk ook plannen bestuderen die tewerkstelling bij externe contactcenters in gevaar kunnen brengen.

Werk naar het buitenland

Het is nog niet duidelijk welke afbouw Dominique Leroy, de ‘ceo’ van Proximus, voor ogen heeft als we praten over de ‘facilitaire contactcenters’. Diverse onafhankelijke bronnen vertellen ons dat Proximus een deel van deze ‘business’ naar het buitenland wil overbrengen. Heel opmerkelijk, want jaren geleden werd zoiets al eens geprobeerd; de sector stelde toen vast dat dit niet bepaald resulteerde in een ‘kwalitatieve verbetering’.

Meestal zijn het niet de toppers die het gelag moeten betalen.

Als vakbond stellen wij ons verder de vraag in hoeverre een regering met de slogan ‘Jobs, jobs, jobs’, ook al is ze dan in lopende zaken, kan meegaan in dit soort denken. Kan deze regering aanvaarden dat er in het buitenland banen worden gecreëerd door hier veel jobs op de arbeidsmarkt op te offeren? Jobs van werknemers die al heel kwetsbaar zijn!

Telenet en Orange

Niet alleen de werknemers van de contactcenters maken zich zorgen. Er is ook ongerustheid bij de werknemers van de twee andere telecombedrijven in België, Telenet en Orange. De mogelijke komst van een vierde operator leidt tot zenuwachtigheid.
Wat zullen de gevolgen zijn op korte en middellange termijn voor de huidige operatoren? Niemand die het weet maar we kunnen niet ontkennen dat de telecommarkt aan het transformeren is. De digitalisering is nog maar ingezet en Europese beslissingen wegen op de resultaten van deze bedrijven. Iemand zal waarschijnlijk vroeg of laat de rekening gepresenteerd krijgen. De vakbond weet uit trieste ervaring dat het meestal niet de toppers in een bedrijf zijn die het gelag moeten betalen.

Solide sociaal overleg is nodig

De LBC-NVK is vragende partij om via gezond en solide sociaal overleg te zoeken naar oplossingen in het voordeel van de werknemers en de tewerkstelling in ons land. Momenteel hebben we de indruk dat de vakbonden voor de raden van bestuur en sommige bewindslieden eerder een deel van het probleem zijn. Dat klopt niet. De vakbond kan en zal bijdragen tot een oplossing voor het probleem, op basis van correct overleg.

Auteur: Robert Veekman | Foto: BelgaImage