Premies voor werknemers in zelfstandige kleinhandel en levensmiddelenbedrijven

Werknemers kunnen terecht bij sociale fondsen voor bestaanszekerheid

In de paritaire comités van de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01) en de zelfstandige kleinhandel (PC 201) bestaan er ‘sociale fondsen voor bestaanszekerheid’ die een aantal premies kunnen uitkeren aan bedienden en werkgevers die daarnaar vragen.

Werknemers kunnen in PC 202.01 een financiële tegemoetkoming krijgen voor de opvang van hun kinderen voor zover die wordt erkend door Kind & Gezin. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zijn er ook aanvullende premies voor oudere bedienden, in het kader van een ‘landingsbaan’ en voor zover deze werknemers al een uitkering van de RVA ontvangen. Voor werkzoekenden die in de sector willen werken zijn er opleidingssubsidies.
Werkgevers in dit deel van de distributie kunnen tewerkstellingspremies aanvragen als ze werknemers uit ‘risicogroepen’ (jonger dan 26) aanwerven of wanneer ze het aantal werkuren van deeltijdse bedienden optrekken. Zij kunnen ook subsidies ontvangen voor personeelsopleidingen die ze organiseren.

In PC 201 zijn er ook interessante premies en tegemoetkomingen. Ook daar heb je tegemoetkomingen voor werknemers die een beroep doen op kinderopvang en aanvullende premies voor oudere bedienden – in het kader van een ‘landingsbaan’. En subsidies voor werkzoekenden die bijscholing willen volgen om in de sector aan de slag te kunnen.
Voor werkgevers in deze sector zijn er tewerkstellingspremies als ze mensen uit ‘risicogroepen’ aanwerven. Het gaat om ‘gewone’ en ‘verhoogde’ jongerenpremies. Er zijn ook premies voor werkgevers die hun deeltijdse bedienden meer werkuren laten presteren.

Aangepaste voorwaarden

Het is belangrijk om te weten dat de voorwaarden om deze premies te krijgen zijn veranderd sinds 1 januari 2019. Als gevolg van het jongste sectorakkoord zijn de bedragen van bepaalde premies gevoelig verhoogd. Bovendien zijn de meeste voorwaarden versoepeld. In sommige gevallen zijn de voorwaarden verstrengd om misbruiken te vermijden.

Meer informatie over de premies en tegemoetkomingen vind je op 
www.sociaalfonds202-01.be  (middelgrote levensmiddelenbedrijven)
en www.sociaalfonds201.be (zelfstandige kleinhandel).
Of op http://socialezekerheid.lbc-nvk.be

Je kan ook aankloppen bij één van onze LBC-NVK-secretariaten

Auteur: Chris Van Droogenbroeck | Foto: eigen foto