Oostenrijkse regering bracht al veel onheil voor werknemers

In Oostenrijk zijn er op 17 oktober 2017 nationale verkiezingen geweest. Het land kreeg een zeer rechtse regering met daarin de ÖVP (conservatieve, neoliberale en populistische partij) en de FPÖ (een zeer rechtse populistische partij). Van bij de start kondigde deze regering ingrijpende veranderingen aan. De Oostenrijkse vakbond GPA-DJP maakte een jaar na de regeringsvorming een evaluatie.
Oostenrijk tekende bijvoorbeeld het VN-Migratiepact niet. Roken is niet langer verboden in bars en restaurants.

Er werden ook tal van maatregelen getroffen in verband met de arbeidsmarkt. Vormingsorganisaties en sociale organisaties krijgen aanzienlijk minder centen. Het budget voor een ‘actief arbeidsmarktbeleid’ is enorm ingekrompen. Door een nieuwe wetgeving over arbeidstijden is het nu mogelijk om mensen 12 uur per dag en 60 uur per week laten werken; dit kwam er zonder raadpleging van de sociale partners.
Onder het mom van besparingen werd sterk ingegrepen in de sociale zekerheid, uiteraard in het nadeel van de werknemers. In de gezondheidszorg zal dit leiden tot hogere kosten. In het beheer van de fondsen voor de gezondheidsverzekering zal niet langer worden geluisterd naar de stem van de werknemers. Alleen de werkgevers behouden hun zitje.

Vroeger werkten werkgevers en vakbonden goed samen op alle niveaus. Zo konden ze wegen op wetgeving en arbeidsmarktbeleid. Vermits de regering haar oren vooral laat hangen naar de werkgevers, komt dit sociaal model onder druk. Sommige werkgevers zien niet de langer de noodzaak om afspraken te maken met vakbonden en vallen eerder gemaakte akkoorden aan.
Ook het medialandschap staat onder druk. De federale overheid is erg beslagen in het controleren van publieke communicatie. Als er kritische stemmen in de media aan bod komen, is dat ‘fake news’ of zorgt de regering voor afleiding door andere kwesties aan te kaarten. Heel vaak zijn dat populistische uitspraken over migranten. GPA-DJP is verontrust over deze evoluties en zal alles in het werk stellen om tegengas te geven.

Auteur: Annick Aerts