Ides Nicaise: uitkeringen voor langdurig werklozen moeten hoger

De uitkeringen voor langdurig werklozen moeten naar omhoog, niet naar omlaag. Dat schreef armoedeonderzoeker Ides Nicaise in een opiniebijdrage voor VRT NWS. De expert reageerde op het politieke opbod over de ‘degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen’. “Dit opbod illustreert het gebrek aan deskundigheid en de normvervaging bij onze beleidsmakers”, aldus Nicaise. Hij vindt het ongehoord dat de overheid wetenschappelijk advies negeert, ‘beleid vanuit de buik voert’ en mensen ‘wetens en willens in de armoede duwt’.
Het is genoeg wetenschappelijk onderbouwd dat lagere uitkeringen de werkloosheid niet doen zakken. Nicaise weet dit uit zijn eigen onderzoek maar ook uit andere publicaties, onder meer van de Europese Commissie en de OESO.
“Het idee dat werklozen te weinig aangetrokken worden tot werk omdat hun uitkeringen te genereus zijn, is ‘passé’, zeker voor België. Op individueel niveau spelen immers twee onderling tegengestelde effecten: enerzijds zullen werklozen die financieel het mes op de keel hebben inderdaad geneigd zijn om de eerste job aan te nemen die zij kunnen krijgen; maar anderzijds zullen zij besparen op uitgaven voor scholing, gezondheid, connectiviteit, mobiliteit enzovoort, waardoor hun inzetbaarheid vermindert. Het samenspel van deze twee factoren komt erop neer dat per saldo het effect van verlaagde uitkeringen (op micro-niveau) erg klein is.”

Auteur: Denis Bouwen