Volgens een eerdere studie van het Europese vakbondsinstituut ETUI brengen beroepsgebonden kankers heel wat kosten mee voor de economie. Elk jaar veroorzaken deze kankers meer dan 100.000 overlijdens in de Europese Unie. En elk jaar zijn er zo’n 190.000 nieuwe slachtoffers, werknemers die werden blootgesteld aan kankerverwekkende producten. Long-, borst- en prostaatkanker komen het meest voor. In totaal maken ze 8% uit van alle nieuwe kankers.
Er is sprake van geschatte kosten tussen 270 en 610 miljard euro per jaar voor de hele EU. Het gaat over directe kosten, indirecte kosten en de menselijke kostprijs voor het slachtoffer. Ook als er abstractie wordt gemaakt van de menselijke factor, is er nog altijd een prijskaartje tussen 4 en 10 miljard dollar.

Zulke kankers blijven moreel onaanvaardbaar omdat ze via goede preventie kunnen worden vermeden. Verder blijven de bedrijven grotendeels buiten schot en zijn het vooral werknemers en de maatschappij die voor de kosten opdraaien.
In een vervolgstudie (eind 2018) hebben 28 experts het over nieuwe preventiemaatregelen en schrijven ze over actueel onderzoek en de evolutie van wetgeving. De ETUI-studie toont aan dat het aantal publicaties over het thema in medische tijdschriften drastisch is gezakt. Actueel onderzoek geeft aan dat een precies en gedetailleerd wetgevend kader nodig is om deze kankers te vermijden. Het is nodig om het Europees wetgevend kader (1990) te herzien. Na druk van enkele lidstaten en de Europese vakbond EVV staat dit alvast opnieuw op de agenda van de Europese Commissie.
Verder toont het onderzoek aan dat het belangrijk is te onderzoeken hoe deze kankerverwekkende stoffen terecht komen in het milieu en in producten voor gewone consumenten.

Meer info over de studie is te vinden op www.etui.org

Auteur: Annick Aerts