Dringend nodig: meer werknemers voor woonzorgcentra

Betoging op 7 februari zet eisen kracht bij

De soms moeilijke situaties in woonzorgcentra zijn in de voorbije jaren geregeld aan bod gekomen in de media. In de meeste woonzorgcentra is er een zware werkdruk en kampen ze met een tekort aan personeel. Van werkbaar werk is dan geen sprake meer. Nog niet de helft (48%) van de werknemers in de ouderenzorg heeft een werkbare job.

Tegenwoordig blijven ouderen zo lang mogelijk thuis wonen en verhuizen ze pas naar een woonzorgcentrum als het écht niet meer anders kan. De bewoners van woonzorgcentra hebben ook meer zorg en ondersteuning nodig dan vroeger het geval was. Maar de overheid heeft hierop te weinig ingespeeld. De personeelsnormen, die aangeven hoeveel werknemers er moeten zijn, zijn nog gebaseerd op de toestanden van 20 jaar geleden.

Te weinig financiering

Erkenningen voor ROB’s (rusthuizen voor ouderen) waren bedoeld voor bewoners die weinig zorg vragen. Daar is de personeelsfinanciering beperkt. Bij rust- en verzorgingstehuizen of RVT’s liggen de personeelsnorm en de financiering hoger. Anno 2019 hebben de meeste ouderen in een woonzorgcentrum veel zorg nodig.
In het jongste sociaal akkoord voor de Vlaamse zorg- en welzijnssector zijn eerste afspraken gemaakt om de ROB-erkenningen om te zetten naar het RVT-regime. Voor 2018 ging het om 11 miljoen euro, in 2019 spreken we over 22 miljoen. De vakbond kon gedaan krijgen dat de extra financiering wordt gekoppeld aan overleg om extra werknemers aan te werven.

Regeerakkoord

De volledige omzetting naar RVT is broodnodig en kost ongeveer 200 miljoen euro. De LBC-NVK en ACV Openbare Diensten vragen aan de politiek om in het regeerakkoord van de nieuwe regering – na de verkiezingen van 26 mei 2019 – een investeringsplan te voorzien. Tegen 2023 moet er voor alle plaatsen in woonzorgcentra meer personeel komen, met financiering door de overheid. In de Vlaamse rusthuizen werken gemiddeld 0,64 personeelsleden per bewoner, weinig in vergelijking met andere sectoren uit de zorg.
Op donderdag 7 februari 2019 betogen de werknemers en vakbonden opnieuw om meer personeel te vragen. Afspraak om 10.30u aan het station Brussel Centraal.

Boter bij de vis, politici!

Onze eisen!

1. Omzetting van alle ROB-plaatsen naar RVT, met extra zorgverlenend en ondersteunend personeel

2. Modernere en ruimere personeelsnormen voor alle functies

3. Op langere termijn moet er 1 voltijdse equivalent aan personeel komen per bewoner (nu is dat maar 0,64 VTE per bewoner)

4. In de gehandicaptenzorg leidt de ‘persoonsvolgende financiering’ tot veel onzekerheid. Dit systeem willen we zeker vermijden in de ouderenzorg en de thuiszorg

5. Verder inzetten op werkbaar werk en loopbanen die leefbaar zijn voor de werknemers

6. Verder uitbreiden van ‘mobiele equipes’ om afwezigheden op te vangen

7. Commerciële uitbaters van woonzorgcentra moeten beter worden gecontroleerd. Ze moeten ook transparanter worden. Geen uitkering van winst uit zorgactiviteiten!

 

Auteur: Olivier Remy | Foto: wittewoede.be