Sociaal plan beperkt schade voor werknemers Barco

Sommige bedreigde werknemers kunnen misschien toch blijven

Het technologiebedrijf Barco kondigde in november 2018 aan dat er wereldwijd 240 banen moesten sneuvelen. In de vestiging in Kortrijk zouden 55 bedienden en kaderleden hun werk kwijtspelen. De vakbond kon gelukkig een degelijk sociaal plan afdwingen. Barco heeft wereldwijd zowat 3.600 personeelsleden. De Belgische poot alleen geeft werk aan 1.300 mensen.

De reorganisatie is naar verluidt nodig om het ‘Fit To Lead’-plan te realiseren. Een plan waarmee de technologiegroep de concurrentie de loef wil afsteken. Barco maakt winst maar wil ‘beter inspelen op veranderende trends op de markt’. “Zo kunnen we groeikansen benutten en ons winstpotentieel op lange termijn versterken”, luidt het. Opmerkelijk is dat het bedrijf werknemers wil afdanken terwijl er nog genoeg werkaanbiedingen niet ingevuld zijn.
Het doet allemaal sterk denken aan wat er gebeurt bij het telecombedrijf Proximus. Ook bij Barco sloeg het slechte nieuws in als een bom, bij de werknemers en bij de vakbondsafvaardiging. Toch kwam het sociaal overleg vlug op gang. De vakbonden hopen uiteraard zoveel mogelijk bedreigde werknemers aan boord te houden.

Voorrang voor vacatures

Tijdens de onderhandelingen reduceerde directie het aantal bedreigde banen voor Kortrijk van 55 naar 46. De vakbonden konden bedingen dat de bedreigde personeelsleden een tijdlang voorrang zouden krijgen bij het invullen van openstaande en nieuwe vacatures. In dit verband is een begeleidingsproces bedacht en worden extra opleidingen gepland. Als de betrokken mensen een nieuwe baan vinden, is er nog altijd een ‘inloopperiode’ waarbij ze kunnen kiezen om alsnog weg te gaan, met behouden van alle rechten uit het sociaal plan.
Het hele dossier wordt goed bewaakt door de vakbondsmilitanten. Via het sociaal overleg houden zij in de gaten dat de gemaakte afspraken correct worden toegepast. De procedure loopt nu nog. Er bereiken ons signalen dat het toch moet lukken om een aantal bedienden bij Barco te houden.

Degelijke vergoedingen

Diegenen die toch moeten weggaan, krijgen niet alleen de wettelijke opzegvergoeding maar ook ruime bijkomende vergoedingen en outplacementbegeleiding – met speciale aandacht voor 55-plussers. Het sociaal plan beschermt ook werknemers die buiten de context van ‘Fit To Lead’ zouden worden ontslagen wegens economische redenen; die bescherming geldt tot 29 februari 2020.
Hiermee is de kous niet af.  Ook in de toekomst zullen de werknemersvertegenwoordigers de  strategische beslissingen van Barco en de mogelijke gevolgen hiervan voor de tewerkstelling erg kritisch blijven volgen

Auteur: Karel Hoorelbeke | Foto: BelgaImage