Uitbetaling vakbondspremie

podiumkunsten

Met een sectorale vakbondspremie is lid zijn van de LBC-NVK een heel pak goedkoper. Werk je in de podiumkunsten en ben je lid van de vakbond? Dan heb je recht op een vakbondspremie als je in 2018 rechtstreeks hebt gewerkt voor een gesubsidieerde organisatie in de sector van de podiumkunsten.
De vakbondspremie bedraagt 65 euro. Dat bedrag wordt bepaald door het aantal aanvragen. Wij streven naar een zo hoog mogelijke premie. Als je minstens zes maanden lid bent op 30 november 2018 krijg je de volle premie. Ben je minstens drie maanden lid, dan ontvang je de helft. Je lidmaatschap is een flink stuk goedkoper maar je krijgt wel de dienstverlening en belangenbehartiging voor de volle 100%.
Als je in 2017 rechtstreeks hebt gewerkt voor een organisatie in de sector van de podiumkunsten, heb je ondertussen een attest ontvangen. Dat moet je ingevuld terugsturen naar de LBC-NVK, t.a.v. Ingrid Janssen, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. Je kan het ook ingevuld mailen naar cultuur.lbc-nvk@acv-csc.be of afgeven in je ACV-dienstencentrum of bij je lokale LBC-NVK-kantoor.

sociocultureel

In de socioculturele sector (PC 329) krijgen de gesyndiceerde werknemers een vakbondspremie van 86,76 euro uitbetaald als ze de volledige vakbondsbijdrage betalen. Wie de bijdrage voor deeltijdse werknemers betaalt, krijgt een premie van 43,38 euro.
Om recht te hebben op de premie moet je ten laatste op 1 april 2018 bij de vakbond aangesloten zijn. Je moet ook minstens één dag in de sector gewerkt hebben tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018. Uiteraard moet je ook in orde zijn met de betaling van de vakbondsbijdrage op het ogenblik van de uitbetaling.
De tewerkstellingsattesten die recht geven op de premie, moeten ingevuld en ondertekend worden terugbezorgd aan uw plaatselijke LBC-NVK-secretariaat. De uitbetaalperiode loopt tot 31 maart 2019.

voeding

Sinds 3 november 2018 krijgen de gesyndiceerde bedienden uit de voeding hun vakbondspremie. De premie bedraagt maximaal 145 euro. Het precieze bedrag is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen en de duur van het lidmaatschap.
Om recht op de vakbondspremie te hebben, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet je tussen 1 april 2017 en 31 maart 2018 minstens elf dagen gewerkt hebben in een onderneming die valt onder het paritair comité voor de bedienden uit de voeding (PC 220). Ook moet je ten laatste op 1 maart 2018 lid zijn van het ACV en nog altijd aangesloten zijn op het ogenblik van de uitbetaling. In orde zijn met de betaling van de ledenbijdrage is ook vereist.
De premie wordt gestort op de rekening van de rechthebbende. Uitbetaling in speciën of via circulaire cheque is niet mogelijk. De rechthebbende moet zijn of haar attest ingevuld en ondertekend terugsturen naar het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.

uitzendkrachten

Een uitzendkracht die recht heeft op een eindejaarspremie en lid is van een vakbond, krijgt ook een vakbondspremie. Die bedraagt nu 104 euro per jaar. De vakbondspremie wordt samen met de eindejaarspremie uitbetaald (einde van het jaar).