TSM en CVO LBC vormen samen één groot opleidingscentrum

Scholenfusie leidt tot sterker aanbod in volwassenenonderwijs

De besturen van het CVO Technische Scholen Mechelen vzw (CVO TSM) en de groep van CVO’s van Volwassenenonderwijs LBC-NVK vzw zijn het eens geraakt over een fusie van hun activiteiten. Deze fusie sluit aan bij een schaalvergroting die wordt opgelegd door de overheid. Maar de besturen zien er vooral een kans in om de scholen nog beter en sterker te maken.

Bedoeling is om tot één gezamenlijk bestuur te komen voor alle betrokken scholen. Precieze afspraken daarover moeten nog worden uitgewerkt. De belangen van de cursisten, het personeel en de organisatie moeten hierbij primeren. De scholen willen ook een aantal waarden en de te spelen maatschappelijke rol respecteren. Waarden en doelstellingen zijn al dezelfde: 1) aan iedereen in de samenleving kansen geven om zichzelf te ontplooien 2) opleidingen organiseren waardoor mensen hun kansen op de arbeidsmarkt versterken 3) opleidingen organiseren die de integratie in de samenleving in de hand werken.
De scholen hechten ook aan een sterke lokale en regionale inbedding. Levenslang en levensbreed leren aanmoedigen veronderstelt een lage drempel. Als scholen de regionale realiteit goed kennen, kunnen ze beter inspelen op opportuniteiten, evoluerende vormings- en opleidingsbehoeften en samenwerkingskansen.
In het volwassenenonderwijs willen ze ook graag samenwerken met alle andere vormen van regulier onderwijs: het secundair onderwijs, het hoger onderwijs, de centra voor leren en werken enzovoort. Zo wordt het mogelijk om middelen te delen en expertise uit te wisselen en te vergroten. Op die manier kan je degelijk inspelen op de noden van volwassenen op het gebied van vorming en opleiding.
CVO TSM en CVO LBC-NVK engageren zich voluit in een gezamenlijk project dat toekomstgericht duurzame kansen geeft aan cursisten, personeelsleden en samenleving. |

Meer info over de scholen en hun aanbod vind je op www.lbconderwijs.be en

www.cvotsm.be.

Foto: Luk Gijsbrechts

Naar een LBC-school met korting!

Alle leden van de vakbond LBC-NVK, die een opleiding volgen bij één van de Centra voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK, kunnen per schooljaar een premie van 15 euro krijgen van de vakbond.
Wil je dit voordeel krijgen, vul dan de bon op de website van het volwassenenonderwijs LBC-NVK in
(www.lbconderwijs.be/algemeen). Op de site lees je ook een goed overzicht van alle opleidingen die de scholen aanbieden. Je vindt er zeker iets naar je zin!

Na ontvangst van de ingevulde bon wordt gecheckt of je ingeschreven bent in één van onze centra en of je lid bent van de vakbond LBC-NVK. Eind december (voor het eerste semester) of eind april (voor het tweede semester) wordt het voordeel uitbetaald. Een niet te versmaden extraatje!