Krappe winstmarges nekken heel wat kleine zelfstandigen

Winkelpersoneel betaalt mee het gelag

“Zeker, de wederkomst is nabij.” Zo klinkt Yeats in zijn bekende gedicht ‘The Second Coming’. Voor Mark Denollet van de Antwerpse muziekwinkel ‘Strings and Things’ houdt het verhaal na 38 jaar op. “Een minimale winstmarge zou toch moeten worden gegarandeerd.”

Mark Denollet: De hele wereldeconomie draait om winst door omzet. Weinig marge, grote hoeveelheden. Om nog goede winstmarges te halen, moet de groothandelaar zelf in grote hoeveelheden aankopen. Hij probeert natuurlijk de hete aardappel door te geven aan de kleinhandel. De detailhandel kan geen grote hoeveelheden wegzetten en dus loopt het mank. Het veranderende koopgedrag en de oneerlijke prijzenoorlog op internet spelen ook mee. De meeste internetbedrijven zijn niet eens winstgevend of draaien amper break-even!”

Ons Recht: Waarom doen ze het dan?
Mark: “Die internetbedrijven staan onder druk van aandeelhouders. Hun eerste target is marktaandeel winnen. En ze krijgen daar de tijd voor. Zodra ze een bepaalde positie hebben ingenomen, kunnen ze ‘correcte prijzen’ aanrekenen om de aandeelhouders meer te laten verdienen. De winst komt er niet door de artikelen zelf maar door marktaandeel te veroveren, waarbij de waarde van aandelen stijgt.”
“Als gevolg van de felle concurrentie verkopen ze liever met verlies en lossen ze zo het cashflowprobleem op. Het merendeel van de artikelen wordt trouwens teruggestuurd! Die artikelen worden dan B-stock, die je alleen kan verkopen tegen dumpingprijzen. En zo concurreren ze eigenlijk met zichzelf! Dit gebeurt trouwens in alle sectoren.”

Minimale marges

Ons Recht: Wat kunnen we hieraan doen?
Mark: “De politiek heeft de verantwoordelijkheid om dit te regelen op Europees niveau. Er moeten minimale winstmarges kunnen worden gewaarborgd. We kennen de index om de duurte van het leven te meten en de lonen aan te passen. Analoog zou er een ‘minimale marge garantie coëfficiënt’ moeten bestaan die de duurte meet van het produceren en vervoeren van goederen. Economisch perfect te berekenen!”
“Het beweerde vrije verkeer van goederen en diensten werkt in de praktijk niet. Je moet als handelaar garantie bieden op je producten. Om dat te doen moet je bij een erkende distributeur kopen die geografisch verankerd is. Je hangt dus van hun prijs af. Kopen in Hongarije of Polen kan niet.”
“Ik zie de toekomst van de kleinhandel somber in. Alles wat duur is, werkt heel goed, er waren nog nooit zoveel rijken. Spotgoedkoop werkt ook goed: de Euroshops en Primarks doen het goed. Maar alles wat ertussen zit, met een normale marge, zal eronder door gaan als er geen ernstige correctie komt.”

Ons Recht: Ook voor winkelpersoneel is dat niet gezond?
Mark: “Absoluut niet! Onderschat vooral niet wat kleine zelfstandigen aan tewerkstelling creëren. Natuurlijk willen die mensen graag overleven, maar hoe? Een traditie in actievoeren is er niet. Het zou goed zijn als daar verandering in komt, want de politiek ligt er niet van wakker.”

Ons Recht: Wat mag de toekomst voor jou brengen?
Mark: “Ik ga met iets nieuws beginnen, stilzitten is niks voor mij. Op mijn 53ste heb ik pech want er zijn pas subsidies voor werkzoekende 55-plussers. Wie als zelfstandige stopt, valt letterlijk terug op zichzelf. Geen benijdenswaardige positie.”

Auteur: Frederik Vermeulen | Foto: Frederik Vermeulen