BNP Paribas Fortis snoeit serieus in zijn activiteiten

Vakbonden onderhandelen over verlenging clausule werkzekerheid

BNP Paribas Fortis, de grootste bank van ons land, was voor de jaarwisseling herhaaldelijk in het nieuws. Dat leverde geen grote koppen op in het grootste deel van de pers en leidde al zeker niet tot grote beroering. Is er dan geen reden tot ongerustheid bij de werknemers?

Om te beginnen was er de melding dat BNP Paribas Fortis af zou willen van één op de zes kaderleden. “Ongeveer 200 van de 1.200 kaderleden kregen in de voorbije maanden van de directie een voorstel om tussen nu en 2020 vroeger te kunnen vertrekken”, schreef de krant De Tijd. Maar het krantenartikel sloeg deels de bal mis. De beslissing van de directie ging niet over kaderpersoneel maar over ‘directiekaders’. Vanuit Parijs was beslist dat er moest worden bezuinigd op dat niveau. Directies moeten het voorstaan stellen met één directieniveau minder. In het verleden werden al gelijkaardige beslissingen genomen.

Minder kantoren

Niet lang daarna werd op een ondernemingsraad meegedeeld dat BNP Paribas Fortis in 2019 niet minder dan 62 kantoren wil sluiten. Ook dat is niet de eerste keer. In 2018 werden ook al zo’n 70 kantoren dichtgedaan. Onder meer het dalende bezoek aan de bankkantoren zou de reden zijn. Door de digitalisering doen klanten veel zaken, waarvoor ze vroeger naar de kantoren moesten, online. De impact voor de werknemers van het snoeiwerk in het kantorennet zou beperkt zijn. Zowat iedereen van de betrokken werknemers zou een nieuwe baan bij de bank krijgen.

Sociaal verantwoorde aanpak

De directie gaat er prat op dat zij in het verleden haar beleid op een ‘sociaal verantwoorde’ manier heeft bijgestuurd. Tot op heden klopt dat. Maar zal de bank in de toekomst die lijn aanhouden? Net als bij andere banken moet de digitalisering bij BNP Paribas Fortis nog voort worden ‘uitgerold’. Sinds september 2018 lopen er onderhandelingen met de vakbonden. Die gaan bijvoorbeeld over de arbeidstijd, telewerk en mobiliteit. Op de ‘shortlist’ staat ook overleg over de verlenging van een clausule over werkzekerheid. Vooral op dat punt zal de directie in de nabije toekomst haar kaarten op tafel moeten smijten.
BNP Paribas Fortis verkoopt zichzelf graag als ‘een bank voor een wereld in verandering’. We kijken uit naar de invulling die de bank daar binnenshuis zelf zal aan geven.

Auteur: Patrick Van Holderbeke | Foto: BelgaImage