Roemeense vakbond voor banksector ondertekent historisch akkoord

In België beseffen we als werknemers soms niet meer hoe loon- en arbeidsvoorwaarden in een bedrijfstak of sector tot stand komen. Al 50 jaar vallen we terug op een traditie waarbij vakbonden en werkgeversorganisaties van een specifieke sector afspraken maken over minimumlonen, arbeidstijd, vakantiedagen die voor alle werknemers gelden. Maar dat systeem heb je niet in alle Europese landen.

In Roemenië valt maar 36% van de werknemers onder de afspraken van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Deze cao’s worden daar vooral afgesloten op ondernemingsniveau. Sectorcao’s bestaan er maar in beperkte mate.
Daarom is de collectieve arbeidsovereenkomst die FSAB, een vakbond voor de financiële sector, afgesloten heeft van historisch belang. Voor het eerst vallen 25.000 werknemers uit de banksector onder zo’n akkoord. De geslaagde onderhandelingen zijn een serieuze overwinning voor de werknemers. De afspraken gaan over loonsverhogingen, betere werkroosters, hogere ontslagpremies, meer opleiding op de werkvloer, meer vakantie en een hogere pensioenbonus. Voor de Europese vakbond van de dienstensector, UNI Europa, is dit een belangrijke verwezenlijking. Het resultaat kon er komen door de werknemers te organiseren. Zo krijgen de Roemeense werknemers uit de banksector een eerlijker deel van de koek. Inspirerend voor andere Europese vakbonden in de sector.

#werknemersverdienenbeter