PC 200: werkgevers bougeren niet op het vlak van vorming

In paritair comité 200, het grootste paritair comité uit de privésector, hebben de werknemers op donderdag 13 december 2018 actie gevoerd. Reden: de werkgevers uit dit paritair comité zijn niet bereid om een solide sectorovereenkomst over vorming voor werknemers af te sluiten. De LBC-NVK hield een online enquête en bezorgde de resultaten daarvan aan de werkgeversorganisaties VBO en Unizo in Brussel.
“84% van de ondervraagde werknemers vindt dat een individueel recht op vorming het beste middel is om te garanderen dat er opleiding kan worden gevolgd”, zegt Elke Maes, nationaal secretaris Diensten bij de LBC-NVK. “De oude cao, die liep tot 31 december 2018, bood hiervoor meer garanties. Als we aan werkgevers de mogelijkheid geven om vormingsdagen te bundelen, zal niet iedereen vorming krijgen; het zullen dan de best opgeleide werknemers zijn die de meeste vormingsdagen op hun naam zetten.”
80% van de bevraagden zegt dat hun werk is veranderd door digitalisering. En 85% is van mening dat opleidingen hen de kans geven om hun werk te houden.
Bedrijven worden constant geconfronteerd met nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en met de komst van robotica. Nieuwe vaardigheden zullen morgen nodig zijn, bedrijven en hun werknemers moeten de middelen hebben om hiermee om te gaan. Bovendien zullen functies verdwijnen. “Belangrijk is dat de werknemers die bepaalde jobs uitoefenen, kunnen worden geheroriënteerd. Het gaat hier vaak over lager geschoolde werknemers”, aldus Elke Maes.

Het opleidingsprobleem stelt zich bijzonder scherp voor werknemers uit KMO‘s. Zij worden het minst bereikt maar KMO’s zijn wel 90% van de bedrijven uit de sector.