Samen tegen armoede: Ook in het onderwijs?

Samen Tegen Armoede heeft in het kader van zijn adventscampagne actie gevoerd op meer dan 250 scholen in Vlaanderen en Brussel. De leerlingen moesten op de actiedag een hindernis overwinnen om binnen te raken op school. Bedoeling was om aandacht te vragen voor de hindernissen die kinderen in armoede meemaken in hun schoolloopbaan.
Uit onderzoek blijkt dat België zwak scoort op het criterium gelijkheid: de mate waarin leerlingen uit alle sociaaleconomische milieus dezelfde mogelijkheden krijgen om tot een zo goed mogelijke prestatie te komen. Onderwijs kan nochtans een hefboom zijn om armoede te bestrijden. Werken aan meer gelijke kansen in het onderwijs is een taak van allerlei spelers samen.
“Zolang armoede de reden is dat kinderen hun diploma niet halen, laten we heel veel talent verloren gaan”, zegt Koen Trappeniers, directeur bij Welzijnszorg –Samen Tegen Armoede. De organisatie vraagt een betaalbaar onderwijs, scholen die open staan voor ouders en verenigingen uit de buurt en investeringen in leerkrachten, tijdens de opleiding en lang daarna.
Samen Tegen Armoede begon met de schoolpoortenactie aan haar jaarlijkse campagne. Een aantal weken lang zullen duizenden vrijwilligers mensen informeren, bewust maken en acties organiseren.

Lees meer over de campagne op

www.samentegenarmoede.be