Perfetti Van Melle respecteert vakbondsrechten in Bangladesh niet

De Nederlandse onderneming Perfetti Van Melle zal bij weinigen een belletje doen rinkelen maar Mentos en Chupa Chups wel. Dat zijn twee producten die ze daar maken. In Bangladesh stelt de onderneming alles in het werk opdat de werknemers geen vakbond zouden oprichten.
Een grote meerderheid van de werknemers van de vestiging in Gazipur wilde juist wel een vakbond stichten. Op 11 november vroegen ze om die vakbond officieel te erkennen. Maar de directie vroeg aan de werknemers om de aanvraag in te trekken. Ze gingen daarvoor zelfs op huisbezoek. Bij de bezoeken vroegen directeurs aan werknemers om een formulier te tekenen waarop stond dat ze gedwongen werden om tot de vakbond toe te treden. Vakbondsleiders werden geweerd uit het bedrijf, zij konden niet meer komen werken.
De vakbond wijst erop dat werknemers het recht hebben om zich te verenigen in een vakbond. Dat is zelfs een internationaal erkend mensenrecht. De mondiale vakbond IUF nam contact op met het mondiaal management van Perfetti Van Melle. De groep reageerde met de boodschap dat ze ‘een eerlijk proces wil doorlopen in lijn met de bedrijfswaarden’ en dat ze ‘in dialoog zullen gaan met de werknemers volgens de lokale wetgeving’. In de reactie werd nergens verwezen naar de internationale standaarden.
Perfetti Van Melle lijkt dus de ogen te sluiten voor wat er misloopt in Bangladesh. De groep geeft het plaatselijke management alle kans om de vakbond te bestrijden.

Stuur een bericht naar het management en vraag om respect voor de basisrechten, meer bepaald voor de vrijheid van vereniging: www.iufcampaigns.org, en kijk bij lopende campagnes (current campaigns).