Voetbalstadions in Qatar: beterschap maar nog niet genoeg!

Qatar is in 2022 het gastland voor het Wereldkampioenschap voetbal. Diverse stadions en andere infrastructuur moeten worden gebouwd om dit mogelijk te maken. Het werk wordt vaak gedaan door buitenlandse werkkrachten.
De werkomstandigheden in de bouw zijn er verschrikkelijk. En de vrije meningsuiting wordt aan banden gelegd. De rechtspraak gebeurt niet volgens internationale normen. Kort samengevat: de arbeidskrachten zijn er een speelbal van de werkgever. Deze uitbuiting is in de media al herhaaldelijk onthuld en aangetoond.
De wereldvoetbalbond FIFA kon de ogen niet blijven sluiten en installeerde begin 2017 een adviesraad op het vlak van mensenrechten. Deze raad is onafhankelijk en bestaat uit 8 internationale experts op het vlak mensen- en arbeidsrechten, waaronder de internationale vakbond voor de bouw. De experts geven advies en worden daarvoor niet betaald. Bedoeling is om stappen vooruit te zetten in het respect voor arbeidsrechten in de praktijk.
Begin oktober vond de vierde vergadering van de adviesraad plaats in Doha in Qatar. Dat gaf de leden de kans om het terrein op te gaan. Ze bezochten het Al Rayyan-stadion en spraken daar met vakbondsafgevaardigden. De experts vergaderden ook met het organiserend comité.
Een volledig rapport van deze missie volgt in januari 2019. Over enkele discussiepunten werden al in het publiek verklaringen afgelegd. De experts constateren dat de lokale overheid al enigszins werkte aan een beter arbeidsrecht. Vanaf 2019 is er een wetgeving die de vrijheid van meningsuiting beter waarborgt. In stadions onder controle van het organiserend comité wordt de naleving van de rechten van buitenlandse werknemers ook al (iets) beter gecontroleerd.
De adviesraad vraagt verder onderzoek naar een aantal dodelijke ongevallen die niet te maken hadden met het werk, maar eerder met een gebrek aan voeding. Het onderzoek moet resulteren in tastbare maatregelen