Maatregelen tegen sociale dumping zinnen Hongarije niet

Uit onderzoek van het Europees Parlement blijkt dat België in de top 3 staat van de EU-lidstaten die de meeste Europese werknemers binnen krijgen uit andere landen. Samen met Duitsland en Frankrijk ontvangen we 50% van alle Europese werknemers die in een andere lidstaat werken.Het bekendste voorbeeld is de bouw die werknemers uit landen met lagere lonen hier aan het werk zet via detachering en andere constructies. Een andere vorm van ‘mobiliteit’ heeft te maken met tekorten aan gespecialiseerd personeel, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg.
Vakbonden pleiten altijd voor gelijk loon voor gelijk werk. Een Poolse werknemer die in België werkt, mag niet minder verdienen dan zijn Belgische collega’s. Dit controleren is moeilijk. In mei ging de EU ermee akkoord om de regels van detachering te verbeteren opdat dit makkelijker zou worden. Detachering zou nog maximaal 12 maanden mogelijk zijn. Als de tewerkstelling daarna voortduurt, val je automatisch terug op de arbeidsvoorwaarden van het land waar je werkt.
Hongarije besloot om deze hervorming aan te vechten. Het land diende een klacht in bij het Europees Gerechtshof. De Hongaren zeggen dat er geen recht op vrijheid van diensten meer geldt in Europa en dat lidstaten met deze maatregel hun arbeidsmarkt afschermen. Ook Polen steunt het protest.
Het Europees Vakverbond (EVV) reageert verontwaardigd. “Wij vinden het onbegrijpelijk dat een Poolse of Hongaarse werknemer in Duitsland of Frankrijk minder mag verdienen dan lokale werknemers. Dat is absurd.”In het Europees Parlement stemden 21 lidstaten voor het nieuwe kader. Drie lidstaten onthielden zich en 4 stemden tegen. Afwachten welk oordeel het Europees gerecht zal vellen.