Meer geld maakt soms gelukkig, maar ook niet altijd

Een ruime meerderheid van de Belgen is niet tevreden met zijn of haar inkomen. Dat schreven de kranten in november. Meer centen maken aanvankelijk ook gelukkiger, zo blijkt uit het Nationaal Geluksonderzoek van de Universiteit van Gent. Maar vanaf een netto-inkomen van 4.000 euro daalt de levenstevredenheid.
Geld maakt gelukkig, maar verlangen naar steeds meer geld maakt ongelukkig. In totaal werden bijna 3.800 Belgen ondervraagd door gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) en zijn collega’s. De Belg heeft een netto persoonlijk inkomen (dat rekening houdt met de gezinssamenstelling) van 1.716 euro per maand. De grootste groep (bijna een kwart) heeft tussen de 1.500 en 2.000 euro. Eén vijfde heeft tussen 1.000 en 1.500 euro en even veel mensen hebben tussen de 2.000 en 2.500 euro. Een kleinere groep (15 procent) kan maandelijks rekenen op meer dan 2.500 euro.
Hoe meer inkomen, des te gelukkiger we zijn. Iemand met een netto persoonlijk inkomen van 2.500 euro, scoort in dit onderzoek een half punt hoger op de schaal van levenstevredenheid dan wie 2.000 euro heeft. Wie 3.000 euro heeft, voelt zich nog wat gelukkiger. Eén op de vijf moet het met minder dan 1.000 euro per maand doen, en zij voelen zich veel ongelukkiger dan al de rest die meer verdient.
Vanaf 4.000 tot 4.500 euro zorgt nog meer inkomen niet voor extra geluk. Integendeel. Bij deze kleine groep zakt het geluksgevoel naarmate er meer geld bij komt. “Hogere werkstress, het voortdurend verlangen naar nog meer, in combinatie met minder goede vriendschapsbanden maken het groepje met de grootste inkomens toch weer ontevredener”, stelt Annemans. “We zien ook dat mensen dikwijls dure zaken kopen om gebrek aan echt geluk te compenseren, terwijl we weten dat het genot dat we halen uit materiële rijkdom van korte duur is.”

Lees meer op https://gelukkigebelgen.be/nationaal-geluksonderzoek/