Ruim 8% werknemers maakt ongewenst seksueel gedrag mee

Uit een onderzoek bij 45.000 werknemers, uitgevoerd tussen 2016 en 2018, blijkt dat 1 op de 12 ondervraagden in de zes maanden voorafgaand aan de enquête te maken heeft gehad met ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dat komt neer op 8,3%. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. “Een jaar na #Metoo is ongewenst seksueel gedrag op het werk nog altijd brandend actueel”, constateren ze bij IDEWE.
Welk ongewenst seksueel gedrag komt het meest voor op de werkvloer? Naar iemand lonken of iemand uitkleden met de ogen (6,8%); iemand seksueel benaderen via gebaren, uitspraken, e-mails, sms’jes (3,2%); seksueel getinte aanrakingen (2,1%). Vrouwen (9,5%) krijgen vaker te maken met ongewenste intimiteiten dan hun mannelijke collega’s (6,1%). Ook de leeftijd en de sector blijken bepalend. Zo ervaarden jongere werknemers (onder de 45 jaar – 9,5%) iets vaker ongewenst seksueel gedrag in vergelijking met hun oudere collega’s (boven de 45 jaar – 6,9%).
Ongewenst seksueel gedrag komt het vaakst voor in de gezondheidszorg (10,6%), de bouw (10,3%), de retail (10,2%), de dienstensector (6,6%) en het onderwijs (4,6%). De daders kunnen collega’s en leidinggevenden zijn maar ook bezoekers, klanten, leveranciers of patiënten. Dat hangt sterk samen met de sector. In de gezondheidszorg worden werknemers meer geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag door ‘externen’.
Volgens IDEWE zijn de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer niet te onderschatten. “Slachtoffers hebben een veel lager psychosociaal welzijn. Dit uit zich onder meer in een lagere arbeidstevredenheid en blijfintentie, een hogere afwezigheid, meer stress en een groter risico op een burn-out. Werkgevers hebben er alle baat bij om rond dit thema een beleid uit te werken.”
http://www.idewe.be