Volgehouden Europese acties doen Ryanair eindelijk bewegen

Het cabinepersoneel en de piloten van de lagekostenmaatschappij Ryanair legden eind september opnieuw het werk neer neer in het kader van een gecoördineerde Europese stakingsactie. En dat na een zomer die al heet was geweest! De acties vonden gezamenlijk plaats in Portugal, Spanje, Italie, Nederland, België en Duitsland. Historisch in onze Europese vakbondsgeschiedenis!

De barslechte werkomstandigheden bij Ryanair zijn nog altijd een doorn in het oog en worden nog steeds aangeklaagd. Het Ierse arbeidsrecht moet in alle landen worden vervangen door het lokale arbeidsrecht, en dat zo snel mogelijk. Dat was ook de inzet van de Europese actie. Met minder nemen we geen genoegen, zo spraken de vakbonden uit de betrokken landen duidelijk af. En Europees Commissaris Marianne Thyssen (Sociale Zaken) maakt zelf aan de topman van Ryanair diets dat de dingen grondig moesten veranderen.

Samen met solidaire piloten

De flamboyante ‘ceo’, Michael O’ Leary, zei in Brussel dat hij met die ‘gekke vakbonden’ – lees de LBC-NVK en CNE – moeilijk door één deur kon. Hij wilde zijn personeel wijsmaken dat ‘de vakbonden leugenaars zijn’. In ons land trachtte hij met loze beloften tweedracht te zaaien tussen de vakbonden.
Het cabinepersoneel sloot zich in de voorbije maanden massaal aan bij de LBC-NVK en CNE. Deze werknemers zijn nu beter georganiseerd en geïnformeerd over hun rechten. De bonden verstevigden hun samenwerking met de Belgische pilotenvereniging BECA, die ook al jaren bezig is met Ryanair.
O’Leary slaagde er niet in om de samenhorigheid tussen cabinepersoneel en piloten te vernietigen. De traditionele angstcultuur binnen Ryanair is nu eindelijk doorbroken.

Hangende pootjes

Na de Europese staking kwam O’Leary met hangende pootjes terug. Hij beloofde in het openbaar om hier het Belgische arbeidsrecht toe te passen, zelfs al eind 2018. Van een ommezwaai gesproken! Of hoe actievoeren, en dan nog in Europees verband, écht vruchten afwerpt. De vele sympathiserende blikken van de passagiers richting werknemers van Ryanair spraken boekdelen en waren hartverwarmend.

Gesprekken

Onlangs werd in België eindelijk werk gemaakt van een vakbondsafvaardiging, met vertegenwoordigers van cabinepersoneel en piloten. Zo werd een oude eis van de LBC-NVK eindelijk ingewilligd. De directie aanvaardt om te discussiëren over de loon- en arbeidsvoorwaarden, met vertegenwoordigers aangeduid door de werknemers en vakbondsmensen. Een jaar geleden was dat nog een mooie vakbondsdroom, nu is het werkelijkheid! Toch niet zo gek wat die ‘groene vakbond’ samen met de pilotenvereniging verwezenlijkte.
In de andere landen waar de werknemers staakten, moet nu hetzelfde proces worden doorlopen. De LBC-NVK en de collega’s van CNE zullen stevig onderhandelen en de naleving van de nationale en Europese wetten afdwingen.
Ons Europees vakbondsnetwerk resulteert in gemeenschappelijke eisen die we in elk land op de tafel van het Ryanair-management gooien. De vakbond iets van het verleden, hoezo? Het dossier Ryanair bewijst op sublieme wijze het tegendeel.

Kort voor het ter perse gaan ondertekenden de vakbonden in België een cao met de directie. Ryanair belooft om uiterlijk vanaf 31 januari 2019 het Belgische arbeidsrecht toe te passen op de werknemers in ons land. “Een vrij historisch akkoord”, zegt de LBC-NVK.

Auteur: Paul Buekenhout | Foto: Shutterstock