Zorgsector Orpea schendt werknemersrechten in Duitsland en Spanje

Orpea is een Franse multinational in de zorgsector. In België runt de groep tal van woonzorgcentra voor ouderen. LBC-NVK-werknemersvertegenwoordigers zijn op de werkvloer aanwezig om goede arbeidsvoorwaarden te regelen en hierover in overleg te gaan met de directie. Maar het sociaal overleg loopt niet even vlot in alle Europese landen waar Orpea aanwezig is. Celenus Clinicus is een Duitse dochter waar de werknemers in staking zijn gegaan. Hun eis is een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst met betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Veel personeelsleden ontvangen er namelijk slechts iets meer dan het minimumloon.
Als reactie op deze staking ontsloeg de directie een aantal werknemers die betrokken waren bij de acties. Bovendien dreigen ze ermee om het schoonmaakpersoneel te outsourcen zonder ernstige afspraken. Op de werknemersafgevaardigden zetten ze veel druk om hun eisen in te trekken.
De acties in Duitsland zijn al verscheidene weken aan de gang. Lokale en regionale politici zijn bezorgd dat heel deze situatie tot een negatief imago voor de hele zorgsector leidt. Dat kan kwalijk zijn voor een sector die voortdurend personeel zoekt. Enkele politici verklaren zich dan ook bereid om te bemiddelen in het conflict. Maar het bedrijf gaat hier niet op in.
Ook in een Orpea-kliniek in het zuiden van Frankrijk is er sociale onrust. De redenen zijn gelijkaardig: een gebrek aan sociaal overleg en slechte arbeidsvoorwaarden. Tijdelijke werknemers en personeel van andere filialen worden ingezet om de staking te breken. Europese en nationale vakbonden roepen de directie op om in overleg te gaan met de vakbonden.

Auteur: Denis Bouwen | Foto: vrij van rechten