Samen voor méér democratie, impact, solidariteit en service

Je vakbond stevent af op nieuw congres in mei 2019

‘Samen voor méér democratie, impact, solidariteit en dienstverlening’. Met dit motto schieten 400 vakbondsmilitanten en werknemers van de LBC-NVK op 14 september uit de startblokken. Op een ‘kick-off’ in Antwerpen geven we de aftrap voor het vele denkwerk dat voorafgaat aan ons nieuwe congres, op 16 en 17 mei 2019 in Mol.

Het nieuwe congres staat in het teken van de vernieuwing die de vakbond wil realiseren via het project LBC-NVK 2.0. We willen kritisch maar opbouwend nadenken over de toekomst. Bij het schrijven van de ontwerpkrachtlijnen deden we een beroep op leden, militanten, academici, journalisten en mensen uit het middenveld als klankbord. Erg verrijkend.
“Wij zijn niet bang van nieuwe uitdagingen”, onderstreept Stefaan Decock, algemeen secretaris van de LBC-NVK. “De vakbond wil modern, professioneel en strijdbaar de toekomst tegemoet gaan. We slaan ook de brug naar de actualiteit. We willen de organisatie vernieuwen en focussen op onze alternatieven voor een warme, solidaire samenleving. De vakbond wil een sterke hefboom en bondgenoot zijn voor werknemers en werkzoekenden. We willen mensen weerbaarder en gelukkiger maken in hun werkomgeving. Onze vernieuwde organisatie moet dat ook uitstralen. In ons collectieve werk én onze individuele dienstverlening willen we dag na dag illustreren dat we van tel zijn, representatief zijn en maatschappelijke impact hebben.”

Veerle Verleyen, adjunct-algemeen secretaris: “Vakbondswerk gaat niet alleen over strijden, loon- en arbeidsvoorwaarden afdwingen en verdedigen. Maar ook over een bredere strijd voor een rechtvaardige maatschappij waarin elke persoon zijn plek vindt en gelijke kansen krijgt.

De waarde van solidariteit

Solidariteit is een grote menselijke waarde en een bindmiddel voor het model dat wij nastreven. Solidariteit op de werkvloer, in je buurt, over de grenzen heen. Dit is veel belangrijker dan het winststreven. Solidariteit geeft zuurstof en resulteert in verbondenheid.
Aan uitdagingen voor de vakbond geen gebrek. We willen de democratie versterken: op de werkvloer, in de politieke besluitvorming, in onze eigen rangen. Als vakbond combineren we een professionele organisatie met een brede service en de inzet van talloze vrijwilligers of militanten. We willen de term solidariteit authentiek invullen, en individuele belangen maximaal verzoenen met collectieve belangen.

Impact en dienstverlening

De vakbond wil ook impact hebben: op de werkvloer, in je buurt. En de politiek beïnvloeden, nationaal en internationaal. Dit veronderstelt ook actievoeren. We denken na over manieren om nog meer impact te krijgen.
De dienstverlening is uitermate belangrijk. We willen nog beter weten wat leden en militanten van de vakbond verwachten. En nadenken welke noden er zijn, vandaag en morgen. Om op basis daarvan onze service uit te bouwen en te versterken.

Nieuwe naam

Een nieuwe naam voor de LBC-NVK hoort bij de vernieuwing. Van die nieuwe naam zullen we een sterk merk maken dat wervend is en veel nieuwe leden aantrekt.
Reken op ons. De LBC-NVK is een dynamische, creatieve, strijdbare vakbond. Vandaag én morgen!